DALRO

AcronymDefinition
DALRODramatic, Artistic and Literary Rights Organisation
References in periodicals archive ?
3) All quotes with page numbers without indication of a source, throughout refer to the 1997 DALRO text of Fordsburg's Finest.
Die tekste van sommige van sy ander dramas is by DALRO beskikbaar, terwyl die meeste van sy dramas in manuskripvorm in die argief van die Unisa-biblioteek toeganklik is.
Hulle is in 1978, na hersiening, deur DALRO uitgegee as Vier herfs/iedere, en aan Manuel Escorcio opgedra (Du Plessis, 1978).