DALRO

AcronymDefinition
DALRODramatic, Artistic and Literary Rights Organisation
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Die ontwortelde boemelaars (1985, DALRO), byvoorbeeld, gaan oor die wedervaringe van drie boemelaars wat in die Eersterustse Openbare Park woon en slaap.
Ernest (2004:19) beskryf sy gebruik van oorspronklike Afrikaans in Die laaste supper in Marabastad (1988, DALRO) deur dit in teenstelling met Standaardafrikaans te plaas: [...] the generally accepted form of Afrikaans is referred to [...] as standard Afrikaans, while the variation in discourse (the Afrikaans used by 'coloured' people) is referred to as original Afrikaans (deriving from the argument that the 'coloured' people contributed to the origin of Afrikaans) [oorspronklike kursivering].
vergadering (1980, DALRO) ondersteuning gee aan een van die opvattings oor die taal as "a bid mainly to stay one step ahead of white state authorities, especially during the apartheid era" (Molamu 2004:xiii).
vergadering (1980, DALRO) sluit ander dramas deur Pearce met 'n soortgelyke sosio-politieke strekking Ons vir jou Azania (1987, DALRO), Die laaste supper in Marabastad (1988, DALRO), Die identiteitloses--"kleurlinge" op soek (1990, manuskrip) en Kleurvolle struggle--multiracial jol: eenbedryf (1998, manuskrip) in.
vergadering (1980, DALRO) geld dat die voorstelling van verset eerder in die verbeelding afspeel as dat die karakters op die verhoog (en die toeskouers in die werklikheid) tot gewelddadige verset oorgaan.
In Ons vir jou Azania (1987, DALRO) gaan die verval gepaard met 'n toenemende bewussyn (en openbaring van die bewussyn in die dialoog) van die gevolge van die politieke ideologie van apartheid op karakters se lewens.
Betrokke dramas is Die drankverslaafdes (1977, manuskrip), Die ontwortelde boemelaars (1985, DALRO), Ons vir jou Azania (1987, DALRO), Kleurvolle struggle--multiracial jol: eenbedryf (1998, manuskrip) en 'n Shrink vir Azania (1990, DALRO).
'n Shrink vir Azania (1990, DALRO) wyk egter van die geykte vorm van uitsigloosheid in die slotte van baie van Pearce se dramas af.
vergadering (1980, DALRO); of karakters met 'n tipologiese aard in 'n Shrink vir Azania (1990, DALRO)].
Die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa) het die tekste van Die laaste supper in Marabastad (1988, DALRO) en Die 'Highbucks'bende (1991, DALRO) in 2006 in 'n leesbundel vir derdejaarstudente opgeneem (Pearce 2006:39-116).
Die titel van Ons vir jou Azania (1987, DALRO) parodieer 'n reel uit die vorige volkslied, en sluit ook 'n 'volkslied' in met die titel "Die swart volkslied".