DASG


Also found in: Medical.
AcronymDefinition
DASGDepression and Anxiety Support Group (various locations)
DASGDomestic Abuse Support Group
DASGDeputy Assistant Secretary General (NATO)
DASGDigital Archive of Scottish Gaelic (UK)
DASGDanske Science Gymnasier (Danish: Danish Science Colleges)
DASGData Analysis Services Group (National Center for Atmospheric Research)
DASGDepartment of the Army Security Guard (US DoD)
DASGDerbyshire Autism Services Group (UK)
DASGDudley Autistic Support Group (UK)
DASGDirected Acyclic Subsequence Graph
DASGDiabetes in Asia Study Group (Doha, Qatar; est. 2006)
DASGDepartment of the Army, Surgeon General
DASGDomestic Abuse Strategy Group (UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Achos fod steil Meic mor unigryw, roedd hi'n dipyn o dasg i unrhyw un arall gymryd yr awenau.
Wrth imi anobeithio a chredu ar sawl adeg fod y dasg uwchlaw gallu unrhyw un meidrol, gofynnais i aelod arall o'r teulu: "Oeddet ti wir yn credu y bydden nhw'n gallu eu hachub?" "Wrth gwrs," medd hwnnw, "os gall dyn fynd i'r lleuad yna..."
In 1991, the prevalence of diabetes was about ten per cent and ten years later, it increased to almost 12 per cent and now its nearly 13 per cent," said Dr Jawad al Lawati, senior consultant at the Ministry of Health and a member of the DASG organising committee.
Yn 2001, byddwn wedi gallu cyflawni'r dasg mewn bore - dim ond rhestr o 54 o enwau oedd yna.
"Roedd pobl Llundain wedi gorfod teithio i'r ffilmio ar y tube gan gludo eu cacennau gyda nhw - a fi'n gwybod bod hwnna ddim yn dasg hawdd!
Ond mae atgyfodi gair - a phapur newydd yn dipyn o dasg.
A phan osodon ni dasg creu drama radio fer (iawn) ar y nos Sadwrn, a gofyn iddyn nhw weithio mewn timau o 4, roedd hi'n amlwg eu bod yn anghyfforddus ar y dechrau.
Wrth i Mel a Nia geisio tynnu''r gymuned at ei gilydd er mwyn gwireddu''r freuddwyd, buan iawn maent yn dod i sylweddoli maint y dasg enfawr sydd o'u blaenau.
Roedd derbyn comisiwn gan S4C i gyfansoddi darn o gerddoriaeth i gyd-fynd a geiriau Mererid Hopwood yn anrhydedd, meddai Syr Karl, ond hefyd yn dasg ag iddi gyfrifoldeb dwys.
Mae'r ysgol ar fin dirwyn i ben ar gyfer gwyliau'r ha' ond caiff y disgyblion un dasg olaf, ddigon hawdd i bawb ar wahan i Mona.
Yn goruchwylio''r dasg arbennig hon fydd beirniaid arbennig - neb llai na phedwar o gyn-gystadleuwyr y dasg.
Doctoriaid Yfory S4C, 8.25pm Heno cawn weld y myfyrwyr yn ymgymryd a'r dasg anodd o dorri newyddion drwg i gleifion.