DDAIL

AcronymDefinition
DDAILDepartment of Disabilities, Aging and Independent Living (Vermont, USA)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae dail mawr agored ganddo, ddim yn annhebyg i ddail castanwydden y meirch a'r blodau yn glystyrau bach coch.
Ond gall yr arogleuon hefyd apelio at ferched gan ein hatgoffa am goelcerthi hyfryd ym mis Tachwedd wrth i'n traed grensian ar ddail crin.
Mae ffwngleiddiad naturiol ar ddail yr olewydd, ac mae nhw hefyd i fod yn dda fel diwretig, ac i drin y gymalwst a chricymalau.
Mae'r rhain yn blanhigion lluosflwydd sy'n tyfu o fylbiau ac mae ganddyn nhw ddail sydd ag arogl garlleg arnyn nhw.
Gan nad oeddwn wedi ymweld a'r lle ers sawl blwyddyn, cefais syndod o weld y "ninfarium" sef man dan do , atriwm sydd yn llawn o ddail palmwydd ac sydd wedi ei chynllunio ar ffurf yr ardd yn Ninfa, ger Rhufain.
Mae'n debyg eich bod yn eithaf cyfarwydd thatws rhost hefo mymryn o ddail rhosmari wedi eu ysgeintio arnyn nhw, neu cig oen wedi'i rostio hefo'r dail, ac maen nhw'n aml yn cael eu defnyddio hefo cigoedd wrth gael barbeciw.
WEDI darllen erthygl Bethan Wyn Jones ar ddail carn yr ebol (Yr Herald Ebrill12), rwy'n cofio fy nhaid, oedd yn byw hefo ni, yn ystod yr Ail Ryfel Byd a baco yn brin, byddai'n mynd i hel y dail, eu sychu yn y popty am ychydig, ac wedyn eu malu yn fan a'u rhoi yn ei getyn i'w ysmygu.
Byddai'n chwilota am ddail dant y llew, danadl poethion, dail cwrens duon, lemwn a siwgr wrth gwrs a burum yn nes ymlaen.
Serch hynny, roedd y fan hon yn ddigon cysgodol a dim ond swen y coed a'r miloedd o ddail amryliw ar lawr oedd yn dangos fod y gwynt yn uchel.
Does dim son am ei chlychau hi - fel arfer, mi fyddai gwaelod yr ardd yn drwch o ddail y clychau glas a'u lliw nhw'n cael ei adlewyrchu yn nail y coed uwch eu pennau.
Roedd y fedwen wedi colli ei dail mewn sawl lle heblaw am ychydig o ddail melyn ar ei brig; y canghennau'n troi'n borffor yn haul y bore a'r boncyffion yn arian.
Roedd blodau bach gwyn, eiddil y mefus wedi agor ac ymhellach draw ar y clawdd roedd sypiau o ddail cwlwm yr asgwrn, ac roedd dant y llew yn felyn llachar ymhobman.