DDAL

AcronymDefinition
DDALDoris Day Animal League
DDALDungeons and Dragons Adventurers League (gaming league)
DDALDigital Deployment Associates Limited (UK)
DDALDigital Delay Array Loudspeaker
DDALDelegation of Disclosure Authority Letter
DDALDrug Diversion Appointment Line (Australia)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Y fi yn penderfynu fod yn rhaid mynd i rywle er mwyn gweld ryw rywogaeth neu gynefin ac yntau'n dod hefo mi i yrru'r car, i ddal y gannwyll, i ryfeddu ac i gael paned yn rhywle.
Yn dilyn tro ar fyd (pan ddaw arwyddocad y prolog iasol i'r amlwg), mae Helen yn cilio fwyfwy i'w chragen, tra bod Dafydd yn taflu'i hun, nid yn unig i'r gwaith corfforol galed o greu cartref newydd iddynt, ond i'w gynllun gorffwyll"i ddal y creadur...
Allan a Llinos ar ol y tocyn, ond bob tro roedd hi bron a'i ddal, dyma bwff arall o wynt yn ei gludo ymhellach ar hyd y maes parcio - ac mae o'n faes parcio mawr.
Eisie bod yn bont oedd arweinydd Ukip druan, cyn iddo gael ei ddal yn dal dwylo gyda'r hon oedd i fod yn gyngariad iddo, gan fynnu wedyn bod y berthynas "on hold".
Bydd hi'n dysgu am waith y ditectifs ac yn mynd i'r labordy gyda gwyddonwyr i weld sut mae datblygiadau fforensig wedi helpu'r heddluoedd i ddal troseddwyr ddegawdau yn ddiweddarach.
Neu falle ga i nhemtio ddal awyren i Granada i chwilio am ryw ogof fy hun.
Mae un bennod yn cynnwys lluniau a dynnwyd ar ddiwedd y '70au gan awdurdodau Coleg Prifysgol Gogledd Cymru Bangor er mwyn ysbio ar fyfyrwyr ac erlyn unrhyw un oedd yn cael ei ddal yn cymryd rhan mewn ymgyrchoedd.
Anogwn bawb i ddal i wrthod hyn ac i ddefnyddio'r Bwrdd Iaith, neu ei olynydd, i weithio drosom yn effeithiol.
Wnaiff neb ein trechu, a rydan ni am ddal ati - drwy ddwr a than (yn llythrennol yn yr achos hwn).
Rhaid oedd bod yn ofalus os am ddal y clwydi cyrchu gan fod y defaid a'r ci yn mynd o'r golwg.
Mae cynlluniau Hywel yn bygwth trip Steffan i Lundain a Dr John yn cael ei ddal yn y canol rhwng y ddau.
Owen yn yr Herald Cymraeg, Hydref 11, 1948: 'Daeth y tenant oedd yn byw yn Nhomen y Mur ar draws cleddyf wrth agor ffos, a bu'r cleddyf hwnnw yn cael ei ddal uwchben y bardd buddugol a gadeirid mewn Eisteddfod Llun gwyn yn Nhrawsfynydd' Diddorol iawn yw nodi fod cleddyf o Domen y Mur wedi ei ddefnyddio wrth gadeirio'r bardd buddugol yn Eisteddfod Llungwyn Traws.