DDET

AcronymDefinition
DDETDepth Determination Log (geology)
DDETDell Diagnostic Engineer Training (Dell, Inc.)
DDETDigital Data Embedding Technology
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Roedd o'n brofiad doniol iawn mynd ar ddet gyda Nain.
A phwy fydd Nain yn ei dewis i fynd ar ddet rhif dau efo'i hanwylyd wyr?
Serch hynny wedi ambell ddet llwyddiannus, buan y caiff yr hynaf o blant Kay a Ken ei hudo gan Mari, a dydi o'n fawr o dro chwaith cyn y dechreua'i ymddygiad newid amy gorau...
Yr wythnos hon, Iwan Parry sy'n 21 oed o Gaernarfon sy'n mynd ar ddet gyda help ei nain, Elizabeth Williams.
SUT mae Iolo yn teimlo cyn mynd ar ei ddet? MAE Iolo yn rili excited cyn mynd ar y det.
Mae Darren druan yn nerfus dros ben wrth iddo baratoi ar gyfer ei ddet gyda Katie, a phwy all weld bai ar y cr'adur, wedi'r cyfan mae 'na sbelan go lew ers iddo gael dynes yn ei fywyd.
Pobol y Cwm S4C, 8pm & 8.25pm Mae Sheryl yn paratoi i fynd ar ddet, er mwyn cael sylw Hywel.
Erlid, ymgais idreisio tra all an ar ddet, a'r tensiynau sy'n codi pan fo cariad a chyfeillgarwch yn mynd benben a'i gilydd.
Cyfarfu Sian a Gethin 22 mlynedd yn ol mewn gwersi Taekwondo, ond wnaeth cariad ddim blodeuo yn syth, ac er iddyn nhw fynd ar un ddet, ddaeth ddim byd ohono.
Ar ol y ddau ymweliad, bydd rhaid i'r cystadleuydd ddewis ei hoff anifail a mynd ar ddet gyda'r perchennog.
"Byddwn ni'n eu hanfon nhw ar ddet i lefydd go arbennig fatha bwyty fast food.