DDIG

AcronymDefinition
DDIGDoctoral Dissertation Improvement Grant (US NSF; Arlington, VA)
DDIGDyscalculia and Dyslexia Interest Group (UK)
DDIGDensity-Dependent Inhibition of Growth (cellular physiology)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Yn y cyfamser roedd y gynulleidfa Gymraeg eu hiaith hefyd yn ddig am fod Cefin wedi gorfod ymddiheuro yn y lle cynta!
Troes y cymdogion am adref a cherddais beth o'r ffordd yn gwmni i William Thomas, Llwyn y Brig a'i fab John ac roedd y ddau yn ddig wrth sgwrsio am ymosodiad rhen Nans ar Gruffydd.
Dyna pam rwyf yn ddig ynglyen ffurflen y Cyfrifiad, y 32 tudalen biws honno sydd wedi cyrraedd cartref bob un ohonom, ac sydd wedi cael ei gwthio lawr y soffa/ar y seidbord/dan y carped tan gawn ni ddigon o amynedd i ddod i''r afael 'r fath fiwrocratiaeth (fydd raid i chi frysio - pedwar diwrnod arall sydd gennych).
Ac nid Gordon ydy'r unig un sy'n teimlo'n ddig ynglyn a'r busnes bonwsau 'ma.
Nid mod i'n genfigennus ohonynt, ond ron i yn teimlo'n ddig fod ffens wyth troedfedd rhyngddon ni a Nhw.....
"Dydach chi ddim yn siarad Cymraeg?" gofynnodd Twm yn reit ddig wrth y gynulleidfa, cyn ychwanegu, "Beth sydd HARU chi???!!" A wir i chi, er mor gwrtais mae angen bod yn aml gyda mewnfudwyr, dwi'n teimlo weithiau fod lle i safbwynt Twm yntau.
y o " Euthum oddi yno, yn teimlo yn bur ddig. Doedd Cyngor Gwynedd ddim wedi parchu'r broses ddemocrataidd o gwbl.
"Dwi'n teimlo'n ddig iawn pan fo pobl yn dweud mai rhywbeth uchel-ael yw opera.
Er mai i Penfforddelen yr aeth o, byddai yn reit ddig o wybod fod Carmel am golli '' i'r ei hysgol.
Un arall sy'n cael sioc yw Cadno ac mae Dai yn ddig iawn tuag ati.
Rwyf yn dal yn ddig. Roeddwn bob amser yn meddwl fod yna help i'w gael i bob Cymro yn ei ardal ei hun.