DDOD

AcronymDefinition
DDODDigital Dissertations on Demand
DDODDemand-Driven Open Data (US HHS)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
O ganu pop i ganu gwlad, o sioe gerdd i rapio, mae gwledd o flaen y mentoriaid wrth iddynt ddod wyneb yn wyneb a thalentau ifanc Cymru.
Ychwanegodd Lloyd: "Mae Cymru yn wlad llawn talent, a dwi methu aros i ddod o hyd i'r talentau hynny sydd eto i'w darganfod.
Ceisia Garry ddod o hyd i dystiolaeth all niweidio enw da Dylan.
Ar ol proses hir cyn cael mabwysiadu, teithiodd rhieni Taith 5,000 o filltiroedd i ddod a hi adref i'w chartref newydd yng Ngogledd Cymru nol yn y '90au, gan enwi eu merch fach yn "Taith" i goffau'r siwrnai hynny.
Rwy'n gobeithio bydd y ddau'n dal i fod yn hapus gyda'i gilydd yn y drydedd gyfres - ond pwy a weyr beth sydd o'u blaenau?" Ond nid Beca ydi'r unig un sy'n wynebu problemau wrth i'r gyfres ddod i derfyn.
Sut fydd Britt yn ymdopi gyda gweld Aaron am y tro cyntaf ers iddi ddod adref o'r ysbyty?
Ond erbyn hyn, mae teimladau Sheryl wedi oeri ac mae hi am ddod a'r cwbl i ben a chanolbwyntio ar gael ei pherthynas a'i phartner Hywel (Andrew Teilo) yn ol ar y llwybr iawn.
Beth am ystyried yr ystadegau hyn fel rhesymau cymhellgar dros ddod yn un o'n cleientiaid ar restr cleientiaid sydd yn tyfu: ?
"Adlewyrchu rhaglenni S4C fyddwn ni - rhaglenni'r wythnos a aeth heibio a'r wythnos sydd i ddod. Y gobaith yw cynnig beirniadaeth gytbwys ond dyw hynny ddim yn golygu ein bod ni'n mynd i fod yn orwrthrychol - y bwriad yw cael tipyn o hwyl hefyd.
Allen nhw hyd yn oed fynd i Llanberis i weld ryw gleddyf chwedlonol lle bu ryw gynnen rhwng hen dywysogion dychmygol o'r gorffennol a gwneud eu 'hepig' daith i ben mynydd chwedlonol (cyn i'r gwasanaethau achub ddod i'w hachub).
Mae pobl sy' wedi ennill cystadlaethau eraill yn trio ennill un wobr arall cyn i'r flwyddyn ddod i ben."
Dydi hi ddim yn sioe hawdd i ddod iddi, ond mae torf yn heidio yma bob blwyddyn, ac mae pobl yn cydnabod mai hon yw'r sioe Nadolig orau ym Mhrydain."