DDOE

AcronymDefinition
DDOEDistrict Department of the Environment (Washington, DC)
DDOEDelaware Department of Education
DDOEDistrict of Columbia Department of the Environment
DDOEDISA (Defense Information Systems Agency) Direct Order Entry
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Dwi am fynd yn ol yno cyn diwedd Awst achos ches i'm cyfle i sbio arnyn nhw'n iawn ddoe. Ond bu Mam yn eu hastudio'n fanwl, ac er mawr syndod i mi, mi benderfynodd brynu un ohonyn nhw!
O'r cychwyn cyntaf bron, bu Plethyn a Linda yn cydweithio efo Myrddin ap Dafydd, a'i eiriau ef a geir yn nifer o'u caneuon, yn cynnwys Seidir Ddoe.
Mae un yn y cof fel petasai wedi digwydd ddoe. Daeth cwpwl ataf a gofyn pam oedd y Swallow Falls yn Betws y Coed wedi cael yr enw.
Clwb Rygbi: Uchafbwyntiau Dydd y Farn S4C, 10pm Heno ar S4C, uchafbwyntiau Dydd y Farn a gynhaliwyd ddoe yn Stadiwm Principality.
(Porth Thomas Hughes, Llwybr Arfordir Mn, Caergybi) Dyma beth a gopais ddoe oddi ar y gofeb sydd wedi ei gosod ger ymyl y fynedfa i'r porth: Porth Thomas Hughes Thomas Hughes Caergybi Ganwyd 1814.
Ond heddiw, ar drywydd ddoe, yn atgas Fe chwalwyd delfryd oes mewn eiliad fer, A melltith gaeaf hir ein trais a'n tras Sy'n dal i'n llethu er pob hawl a her.
Dyna'r teimlad sydd yn sownd yn fy nghalon heddiw, fel ddoe, fel Gwener diwethaf.
Ty''n Lfn Volvo Ras yr Wyddfa (S4C, 9pm) Heno ar S4C, cyfle i weld uchafbwyntiau Ras yr Wyddfa a gynhaliwyd ddoe. Ras 10 milltir o lan Llyn Padarn i Gopa'r Wyddfa ac yn fl ydi''r her ac mae''n cael ei hystyried yn un o rasus mynydd gorau a chaletaf Ewrop.
DDECHRAU'R flwyddyn cefais galendr Trefor Ddoe gan fy chwaer ac mae ynddo ddarluniau yn dwyn llawer o atgofion yn ol.