DDOI

AcronymDefinition
DDOIDaily Dose of Imagery
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
The notices must also include information about how to file a complaint with the DDOI, and the insurer has agreed to "review its procedures regarding accepting and writing new business that may be contrary to its established underwriting guidelines."
Yn ol at Sion a Sian, dyma rywun o ddyddiau Talwrn y Beirdd: Ymson Sion a Sian Ni welaf ond dy ben ol a thithau wel f'un innau, O na ddoi yn fuan ddydd Y gwelwn ni ein blaenau Cofion, a daliwch ati
Dyma'r fersiwn sy'n wreidddiol o Frynsiencyn Mon: 1 Ddoi di i'r coed?
Ond eto, yn ei llyfr 'Ddoi di Dei?' mae Mair Williams hefyd yn deud: "Eisoes darganfuwyd fod cynhwysyn o'r melynllys yn effeithio ar raniad celloedd ac mae arbrofion yn cael eu gwneud y dyddiau hyn i geisio darganfod a ellir ei ddefnyddio i wella canser."
Iawn, dwi'n mynd i fynd dros fy nghynlluniau gwersi am yr ugeinfed tro rwan, unwaith ddoi o hyd iddyn nhw, a byddwch, mi fyddwch chi'n gorfod diodde mwy o hanesion fy ngyrfa newydd fel Tiwtor Cymraeg dros yr wythnosau nesa.
Yr un amyr adar yn cyrraedd oedd yn cychwyn fel 'Wennol fach, wennol fach, o ba le ddoi di?
Dros y moroedd mawr rwy'n mynd Wennol, Wennol pryd ddoi di'n nol?
MAE gennyf gof am gan yn yr ysgol amy wennol, ond dim ond yn gallu cofio ambell i linell: 'Wennol, wennol ble'r wyt yn mynd...' 'Wennol, wennol pryd ddoi di'n ol...' a 'Dof mi ddof i Gymru'n ol...' Hefyd, y mae son amy wennol yn hedfan yn isel, a bod hyn yn arwydd o law.
Mi wnai roi'r camera i mewn unwaith ddoi o hyd iddo fo.
Felly fe ddoi di'n rhan o gadwyn o sibrydwyr Cymreig sy'n ymestyn 'nol i gyfnod hud a lledrith.''Syniad da!