DDWE

AcronymDefinition
DDWEDecos Document -Web Edition (web document management)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Dyfeisydd y rhyfeddod bydenwog hwnnw oedd y peiriannydd Albanaidd Thomas Telford, a gynlluniodd draphont ddwe r Pontcysyllte, a'i hadeiladu ar y cyd gyda Thomas Jessop rhwng 1795 a 1805.
Mae'r llyfryn lliwgar, llawn lluniau diddorol, yn rhoi cyflwyniad cyflawn i'r bont, ei hadeiladu gan Telford a Jessop, ei chefndir yn ystod y Chwyldro Diwydiannol, a'r holl ystadegau am bont ddwe r uchaf a hiraf Prydain.
Deallir fod cnydau wedi eu haddasu'n enynnol yn llawer mwy cynhyrchiol, heb angen cymaint o ddwe r.
Yn anffodus yr oedd y ffos yn llawn o ddwe r ac yr oedd yno hefyd rywbeth llawer mwy brawychus sef gwas y neidr.
Wedi'r cyfan, meddyliwch o ddifri am y cyfrifoldeb sydd arno i ddal ynghyd y teulu; plwg yw gwraidd ein hapusrwydd domestig - hebddo mae'n byd yn dyllog, yn sugno pob diferyn o ddwe r.