DDWL

AcronymDefinition
DDWLDifferent Dimension Warrior Lady (Yugioh card)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
(39) The NDD is given the choice of either donating to someone at the top of the DDWL or starting a kidney chain.
Barti Ddwl; Angharad Tomos; Y Lolfa; pounds 2.95 Parc yn y ddinas yw cefndir Cyfres Parc Deri gan wasg Gomer ac mae'r ail deitl, Pryderi Mewn Picil, newydd ei gyhoeddi Parc Deri yw cartref rhai o'r cymeriadau anwylaf erioed - Derwyn Derw, Dwynwen y Draenog, Lleucu'r Wiwer Lwyd, Rhiannon y Robin, Waldo'r Gwningen, a Ct Cwac; ac yn y stori hon mae golwg bryderus iawn ar bob un ohonyn nhw.
Rhaid cyfadde na lwyddes i gyrraedd Odyssey Game of Thrones (sdim owns o ddiddordeb 'da fi) a dw i wir yn gobeithio na fydd Cymru'n dechre gwario'n ddwl ar Odyssey Doctor Who, gyda'r blwch ffon diurddas 'na (o'n i'n dechre echrydu pan weles i e ar bwys Siop y Pethe yn ddiweddar.) Mae'n biti gweld twristiaeth yn mynd i'r un cyfeiriad ym mhobman.
Mae'r hwyliau yn dda er fod y bore'n dywyll a'r awyr yn ddwl. Rwyf am gael dipyn o heddwch yn sicr, ond rwyf yn methu peidio a meddwl am drueiniaid Gaza.
"Locked-in syndrome" oedd gan Tony Nicklinson ac mae syniad rhai fel Todd Akin yn credu mai dyna sy'n digwydd i ferched sydd yn cael eu treisio sef bod corff merch yn "cau lawr" ac felly ddim yn cenhedlu yn ddwl bost!
Morgan Jones fydd yn cyflwyno'r pumed ras ar hugain yn hanes y marathon, gyda Nic Parry a Dafydd Whiteside yn sylwebu ar y cannoedd o redwyr dewr (neu ddwl!) wnaeth benderfynu gymryd rhan yn y ras galed hon yng nghanol harddwch mynyddoedd Eryri.
Ydi, mae'r peth yn ymddangos yn ddwl. Doedd hi ddim yn goryrru, doedd hi ddim chwaith yn gyrru'n beryglus ond ei throsedd oedd y ffaith ei bod hi'n ferch ac yn gyrru.
Naill ai'n ddewr neu'n ddwl, mae Matt Coulter wedi gwneud gyrfa allan o lamu dros geir a cheriach eraill - a hynny wrth eistedd ar gefn beic modur cwad!
Fydden i'n gwahodd y doethion o ddwyrain Cymru a gomisiynodd y gyfres ddwl yma er mwyn esbonio iddyn nhw nad yn Sir Gr y ganwyd Iesu Grist go iawn.
Mae rhai ohonyn nhw yn ddwl - cymrwch yr wythnos diwetha' fe gefais ymadroddion megis, "Ydy e ar ol y goleuadau?" neu "Mae'n well gen i gerdded".
Dwi ddim yn credu y byddai neb mor ddwl e dadlau yn erbyn creu ynni o wastraff, neu o gnydau neu o bren neu o beth bynnag, cyhyd e'i fod yn rhatach, yn fwy caredig i'r amgylchedd ac yn fwy cynaladwy.
Os llwyddaf i eistedd ar bwys rhywun, fel y gwnes yr wythnos diwethaf, a gwympodd i gysgu wrth ddarllen adroddiad ar The Structure of Timber mi fyddaf wedi bod mor ddwl e'i ddarllen e cyn iddo ddeffro.