DDWR

AcronymDefinition
DDWRDisc Displacement With Reduction
DDWRDisc Dislocation With Reduction
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
O grombil y ddaear daw llawer iawn o ddwr i ddiwallu anghenion pobl ar hyn o bryd, ond fel olew a glo, nid yw'n ddihysbydd - mae disgwyl i ffynonellau dwr dau ddeg un o ddinasoedd India ddod i ben o fewn y ddwy flynedd nesa.
Yn ddiweddarach mi fydd madfallod y ddwr a brogaod i'w gweld yma.
Yfais lawer iawn mwy o ddwr, ac es i'n nol i ngwely.
Mi ges i bore hole (twll turio yn ol Bruce) ychydig flynyddoedd yn ol, a dwi'n gweddio bod na ddigon o ddwr ynddo fo i bara dros y cyfnod sych 'ma.
I wneud iawn am hyn penderfynwyd datblygu gwarchodfa natur ar y safle gan yr RSPB ac fe gariwyd y gwastraff a gafwyd ar ol crafu wyneb y tir, a'i ddefnyddio i greu dau bwll enfawr o ddwr a nifer o byllau bach a thirluniwyd y cyfan.
Potel saws a theth babi dddefnyddwyd ac roedd llefrith wedi ei felysu a siwgr hefo dropyn o ddwr cynnes.
Mae'r rhaglen yn dilyn taith 80 milltir o hyd, o bentrefi aber Bae Caerfyrddin, Glanyfferi a Llansteffan, sy'n enwog am ei gastell Normanaidd, heibio i drefi Llandeilo, Caerfyrddin a Llanymddyfri, a chestyll hanesyddol arwyddocaol fel Dinefwr a Dryslwyn, trwy gronfa ddwr Llyn Brianne i'w man cychwyn yn nhawelwch y mynyddoedd.
"I gymharu a'r ffermwyr sydd fel arfer yn cystadlu yn Fferm Ffactor, mae'r selebs yn cyfathrebu gymaint mwy ac yn bwyllog wrth fynd ati i greu whilber neu bont ddwr. Roedd y ffermwyr yn gwybod beth roedden nhw'n 'neud ac yn rhuthro i mewn i wneud y dasg.
Mi synnais y diwrnod o'r blaen wrth deithio i gyfeiriad Llangefni ar yr A55 faint o ddwr oedd i'w weld ar GorsDdyga neu Gors Malltraeth.
Yn ogystal a phrinder porfa a silwair, mae cael cyflenwad digonol o ddwr ar gyfer yr anifeiliaid yn medru achosi trafferthion mawr ar nifer o ffermydd.
Yr oedd Myrna ar fin cael ei geni yn 1905 pan arhosodd y tren ger Broken Bow, Nebraska, a rhywle gerllaw yr oedd ffynnon ddwr yn perthyn i'r rheilffordd, un yr oedd gan ei thad feddwl mawr ohoni, ac ar ol y ffynnon honno y cafodd Myrna ei henw.
Yr Afon: Iolo ac Afon Amazon (S4C, 9pm) Yn ymestyn dros bedair mil o filltiroedd dros gyfandir De America, mae Afon Amazon yn cario mwy o ddwr nag unrhyw afon arall yn y byd.