DEALL

AcronymDefinition
DEALLDepartment of East Asian Languages and Literatures (various universities)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Un ydi stori India ac mi ddylai pawb sydd eisio deall honno fod yn darllen llyfr Shashi Tharoor o'r enw Inglorious Empire.
Becky Hopwood (Salopian) wpts Lou Vidor (Bright Star); Josh Crossland (Scunthorpe) stpd Ryan Deall (Bright Star); Ryan Whitehead (Donnington) stpd Andy Young (Bright Star); Peter Stephenson (Bright Star) wpts Robbie Wilson (Spit & Sawdust).
I sicrhau ein bod yn cefnogi cynifer o fusnesau newydd o safon sydd a photensial i dyfu a phosib, y mae'n hanfodol bod darparwyr cymorth busnes eraill fel banciau, cyfrifwyr, cyfreithwyr, dylunwyr gwefannau, argraffwyr ayb yn deall a gwerthfawrogi ein menter gwasanaeth.
Ma' raid canmol Elin Jones am ei defnydd cyson hi o'r Gymraeg yn ei rol fel Llywydd, ond dw i ddim yn deall pam y bu raid plygu i newid yr enw, a hynny ar ol datgan yn gynharach mai Senedd fyddai'r enw.
Dydy Jason methu deall pam bod Sara yn erbyn ei gynlluniau i drefnu trip gwersylla i Awyr Iach Bach.
Dw i o'r farn, pan rwyt ti'n deall y stori, rwyt ti'n gwneud dy swydd yn well.
Pobol y Cwm (S4C, 8pm) Heno yng Nghwmderi tydi Yvonne methu'n glir e deall pam bod Gwyneth (dde) yn ofni Britt cymaint.
Hosts included (1 to r): Lisa Adams, AdFarm; Jeff Waiters, Rhea + Kaiser; Sarah Thieding, (BCS); Janis Jones, AdFarm; Steve Meister, BCS; Randy Myers, BCS; Mike Deall, BCS, Andy Hurst, BCS; Ray Knake, BCS; Rhonda Brooks, Rhea + Kaiser; Arlene Cotie, BCS and Erin Kretzschmar, Rhea + Kaiser.
A thra fod L'equipe, a chyfryngau normal rhyngwladol yn gweld Geraint fel tywysog Cymru, roedd gwleidyddion etholedig yng Nghymru yn dilorni'r rhai oedd yn gwneud ffws am yr anthem, fel tasen ni ddim yn deall cymaint o fraint oedd cael rhannu anthem anhygoel ein cymdogion.
Ar y dechrau, mae hi'n ei ffeindio hi'n anodd cytuno bod Colin angen triniaeth ond mae hi hefyd yn deall bod angen i'r tim meddygol wneud popeth posib i'w wella.
Diolch i Bruce Griffiths, Bangor am ei lythyr yn cyfeirio at y llwynog ac yn arbennig am y dywediad "clywed cyfarthiad y wel." Diddorol hefyd oedd deall mai bachigyn Madog oedd madyn, ond nad oedd ganddo eglurhad am Bolsach.
Fyddai'r hen bobol ddim yn deall yr elfen newydd sydd ar y Maes eleni - Mas ar y Maes.