DEIL


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
AcronymDefinition
DEILDivision of English as an International Language (University of Illinois)
References in periodicals archive ?
In May 1993, a tripartite agreement was signed between Softspec, DEC and DEIL under which Digital was to provide diverse support services to Softspec for establishing and operating a computer training center in India.
But he discovered "The muckle deil had got into his pouch and was its only occupant" - i.
Deil i gael ei ffermio yn y ffordd draddodiadol gyda defaid a gwartheg sugno.
It is still raining in the Wilayat of Saham in the Al Batinah Region in Hilat al Kahaheel, Deil Al Abdulsalam, Al Khishda, Sor Al Sheyadi, Hafeet, Majaz Al Sughra and Al Hwail.
Deil y gynulleidfa ei gwynt - beth fydd penderfyniad John Proctor - byw neu farw?
Then I got the poems of Robert Burns and read Address to the Deil.
HARD TO DEIL WITH Ronny is left shell-shocked by his side's nightmare night
Deil daffodil Hooson, fel rhai Wordsworth, i ddawnsio yng ngwynt a glaw yr isymwybod.
75 75 71 Yes 22 24 25 No 3 2 4 Don't Know (723) (859) (548) (N = ) Evaluation of Impact on Your 12 16 21 Agency 33 32 34 Poor 46 42 36 Fair 10 11 9 Good (697) (639) (384) Excellent (N = ) * Percentages may not add to 100 because of rounding Source: Deil S.
Amau cyfraniad Ryan Jones yr oeddwn ond deil yn wythwr, gydag Alix Pophama Martin Williams yn flaenasgellwyr.