DESG

AcronymDefinition
DESGDeutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (German: German Speed Skating Association)
DESGDiabetes Education Study Group
DESGDomestic and External Security Group (New Zealand)
DESGDiabetes Education Support Group (visual impairment and diabetes)
DESGDefense Engineering and Science Group (UK)
References in periodicals archive ?
Flt Desg *** From *** Freq *** Dept Arp *** Dept Time *** Arvl Arp *** Arrv Time *** Aircraft ***
Tenders are invited for Lte:Qty:1934 Kg Aluminium Alloy Rod 14.0 Mm(+0.10Mm/-0.05Mm) Dia In Straight Length Of 2.5 To 3 Metre To Specn.Is:733-1983(Third Revisionreaffirmed 2017 Desg.24345 In Wp Condition
DROS yr wythnos ddiwethaf, dw i wedi cael cyfle i adael desg y swyddfa a ffilmio ar ffermydd gwbl wahanol.
Rwan i droi yn ol at y stori yn Nefyn, mae'n siwr y bydd y Bwrdd Croeso yn cynllunio "Duffy Trail" ar hyn - dyma ei desg ysgol, dyma ei chartref gyda'r plac bach glas, dyma lle cafodd ei gig cyntaf ac yn Neuadd y Dre Nefyn - dyma ei gitar cyntaf wedi ei arwyddo mewn bocs gwydr.
Oedd, roedd cyfrifiaduron bach pen desg yn newydd bryd hynny; y peiriant ffacs oedd rhyfeddod yr oes a doedd dim son am bobol fel ni'n defnyddio ffonau symudol ac roedd lluniau'n dal i gael eu datblygu ar ffilm.
Roedd 'na le gwag tu ol i'm desg i yn yr ysgol gynradd, ond ddaru o ddim tarfu arna i o gwbl.
(A dynion oeddynt i gyd yr adeg honno.) Nid oedd yno gadair na desg - dim ond bwrdd hysbysebu lle'r oedd enwau'r buddugwyr yn cael eu hoelio.
Os cewch chi gyfle i dreulio rhyw 24 awr yno, lle cyfleus i gychwyn ydi 'The Oxford Story' lle gallwch chi eistedd mewn desg hen ffasiwn a chael eich cludo (yn llythrennol) drwy wahanol gyfnodau yn hanes y colegau.
Clirio ei desg yr oedd hi ac yn dod ar draws casgliad blynyddoedd o bapurau a chardiau a manion.
Mae'r cyfan yn digwydd mewn ystafell gefn yn y cartref nyrsio, gyda bagiau laundry mewn troliau ar y wal gefn, a desg fechan ar un ochr o'r ystafell.
REpairing of 52hp kirloskar make diesel engine at mkd-i ocm contact person :sri s.b.zade desg :sae (e and m)ei mkd sa mob :8275971417
Ces fy hunan ar ddiwrnod crasboeth gyda llawn desg o bethau i'w cyflawni, gan gynnwys y golofn hon, yn pipo i mewn ar Bortiwgal yn chwarae Gogledd Corea.