DEUG

AcronymDefinition
DEUGDiplôme d'Etudes Universitaires Générales (French: Diploma of General University Studies)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Dit blyk in Stach se geval baie duidelik wanneer hy in twee van sy take ondersteun word deur mense van oral oor die land en uiteindelik die silo's van Erns, Eerlikheid, Deug, Ywer, Ordentlikheid en Reinheid vervang met ministeries vir volksgesondheid; skoon lug en suiwer water; kerk, kultuur en samelewing; hulp aan agtergeblewe gebiede; verdediging en ontwapening; en demokrasie (179)--regeringsdepartemente met oorvleuelende verantwoordelikhede.
Diplomas in higher education (1) Years University after upper secondary Old system New system diploma (until 2006) 1 2 DEUG (diploma of general university studies) 3 Licence Licence (Bachelors degree) (Bachelors degree) 4 Maitrise (1 year Masters) 5 DEA or DESS (2 year Masters) Masters 6 7 Ph.D Ph.D 8 Years "Classes after Preparatoires" "Section de "Institut upper (1st 2 years) technicien universitaire secondary and "Grandes superieur" de technologie" diploma Ecoles" 1 2 BTS (Diploma of D.U.T.
Fhuair sinn ochd pocanan deug do chaoranan am bliadhna.
J'ai toujours travaille en tant que secretaire avec un petit pincement au coeur parce que je revais d'etre psychologue pour enfant, mais je me suis arretee au DEUG pour devenir maman.
A partir de las intervenciones que efectuamos en los cursos universitarios (de nivel Deug ([section]) 1 y 2), lo cual nos permitio concentrarnos en estudiantes de 18 a 25 anos, conservamos 76 de 95 cuestionarios distribuidos: una decena de estudiantes no firmaron el formulario, y los otros, por inasistencia solo participaron en una ocasion.
Teen die agtergrond van Taylorisme en die gepaardgaande meganisasie van geclrag--die gevolg van aspirasies ha doeltreffendheid--kan toneelpoppe gesien word as lewende masjiene; as ikonies van die voorwerpe waarin mense deur kapitaal verander word.6 Die toneelpop is egter 'n eienaardige tipe masjien, want dit ondermyn een van moderniteit se sleutelwaardes, naamlik doeltreffendheid (iets wat vandag nog oor die algemeen vanselfsprekend as 'n deug aanvaar word).
"Snags is hy gekoester in Minora en Majora se vier arms en bene terwyl hulle vier borste beurtelings sy ore en mond kielie en hulle vir hom uit twee monde liefdesduette uit die operaskatte koer"; en "Een afvoerpyp, wel ja, daarvoor kon hy nog 'n saak uitmaak, maar daar was twee vroulike apparatus konsalusse betrokke en dit sou nie deug nie, en buitendien, wat sal die sinode se?" (Goosen 1995: 117).
Ach anns an Eilean Sgitheanach, far an robh creideamh laidir agus grain fann, tha cuimhneachan air neachiomairt an fearainn, Micheal Mac Daibheid, Eireannach a thug an t-stri tarsainn a' chuain anns an naoidheamh linn deug.
Die skrywers se voorts dat 'n ontmoeting met vreemdelinge ook tot 'n bewondering vir die universeel positiewe deug van gasvryheid kan lei en nie net vyandige wantroue en verkleinering nie.
En effet, chaque annee l'ENSIAS accueille une vingtaine d'eleves issus de passerelles avec les facultes (DEUG MP et Licence en Informatique).