DEWR

AcronymDefinition
DEWRDepartment of Employment and Workplace Relations (Australia)
DEWRDepartment of Workplace Relations (Australia)
DEWRDepartment of the Environment and Water Resources (now Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts; Australia)
DEWRDaily Extra Work Report (California Department of Transportation)
References in periodicals archive ?
Ty Dewr is a fitting location to launch the Housing Pathway.
Activity Agreements are a 'written agreement negotiated between a DEN Participant and an Employment Service Provider (ESP) or Centrelink that outlines a DEN Participant's terms of participation, both compulsory and voluntary' (DEWR 2006).
The Australian government invested just over 300 million dollars in Open Employment assistance during 2002/03, with an additional $189.5 million over four years allocated to the sector in the 2005-06 Federal Budget (DEWR 2005).
Pe bawn i'n adolygu'r nofel hon mewn gwagle, byddwn yn siwr o ddweud ei bod hi'n nofel gymen, grefftus, sy'n ieuo ynghyd stori'r Piwritan dewr o'r 16eg ganrif, John Penry, a'r athro hanes canol oed o Gaerdydd heddiw, John Williams.
cariad@iaith:love4language (S4C, 8.25pm) Heddiw, mae''r disgyblion dewr wedi bod yn ymdopi ag oriau o wersi a sialensiau amrywiol.
Dyma fydd diwedd y daith i ddau deulu dewr. Pwy fydd yn ymuno a Theulu Llaeth a Llechi yn y ffeinal fawr?
DYDD IAU Ty ARIAN S4C, 8.00 YN y gyfres newydd hon bydd chwe theulu dewr yn treulio 48 awr yr un o fewn muriau'r 'Ty Arian'.
Roedd y Groegiaid a'r Rhufeiniaid yn rhoi hwn i filwyr am eu bod yn credu ei fod yn eu gwneud yn fwy dewr. 'Sgwn i oes rhywun wedi'i ddefnyddio fel perlysieuyn llesol?
Mae pum arweinydd dewr FFIT Cymru wedi cymryd y cam pwysicaf - y cam gyntaf.
A fydd hi'n ddigon dewr i roi ei throed i lawr neu a gaiff Garry Monk y gorau arni?
Eleri Sion, Yws Gwynedd a Dewi Pws yw'r gwesteion dewr sydd wedi cytuno i ymddangos ar Salon Maggi Noggi, ond sut argraff wnaeth yr enwogion ar Maggi?
cariad@iaith:love4language (S4C, 9pm) Mae wythnos wedi mynd heibio ers i''r wyth person dewr orffen eu cwrs Cymraeg yng Nghilgerran yng nghwmni''r tiwtoriaid iaith Nia Parry ac Ioan Talfryn.