DIE


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
DIEDeutsches Institut für Erwachsenenbildung (German Institued for Adult Education)
DIEDevlet Istatistik Enstitüsü (State Statistics Institute)
DIEDifferential and Integral Equations
DIEDepartamento de Ingeniería Eléctrica (Spanish)
DIEDictionary of Indian English
DIEDipartimento di Ingegneria Elettrica (Italian:Department of Electrical Engineering)
DIEDefence Information Environment (Australian military)
DIEDesignated Investment Exchange
DIEDetroit in Effect (electro artist)
DIEDeutsches Institut für Entwicklungspolitik GmbH
DIEDeath's Imperial Entourage (gaming guild)
DIEDesign-Induced Error
DIEDisconnect In Error (Cable TV industry)
DIEDirect Inspection Effort
DIEDesign Interface Engineer
DIEDriving Information Extractor
DIEDeadly Incredibly Elites (gaming)
References in periodicals archive ?
Op sy beurt meen Welch (6) dat daar in die konteks van die gevangeniswese sprake is van etlike strafregtelike diskoerse, maar sonder veral ses diskoerse uit wat verskeie praktyke omvat, naamlik diskoerse wat veral toegespits is op opsluiting en gevangeneskap soos rehabilitasie, normalisering en kontrole, terwyl die ander drie verwys na die middele wat gebruik word om die gevangene te reguleer, naamlik die burokrasie, professionalisme en outoritere gesag.
Die streng formaliteit van die sonnetvorm en die verhewe taal word afgewissel deur die gebruik van 'n meer moderne benadering tot versmaat.
Rituele skouspele: kamavaloptogte, komiese vertonings vaza die markplein
Iewers tussen die see van gesigte wat om Karolina rondbeweeg terwl die dansgroep hul laaste toneel klaarmaak en die skoolklok pouse aankondig is Raphaelia Pieters.
The problem is that if one or more die holes are plugged with polymer, the die becomes less efficient.
Until then, you will understand if we do not spend much time on the relatively uninteresting matter of how it is to die.
Teen hierdie agtergrond is daar meermale die verteller se apologie dat die leser rekening moet hou met tekste-in-wording, van nie-afgeslotenheid of nie-afronding Mouroir word in die subtitel voorgehou as "bespieelende notas van 'n roman".
Effect Of Die, Cavity And Toggle Locations On Tie Bar Forces And Parting Plane Separation (T05-013)
determining the dimensional profile at the die exit that gives the desired product by properly accounting for swell, drawdown and distortion downstream from the die face.
Dying well is a matter of coming to grips with the losses and suffering associated with dying, while helping others to die well is largely a question of learning to accompany and compassionately care for them in the dying process.
Why should we delay establishing a legal right to die for terminally ill patients for whom death is inevitably imminent because we don't yet have a right to adequate health care?
The entrants in this year's competition represent the variety of applications of die casting in today's global marketplace," said Daniel Twarog, NADCA president.