References in periodicals archive ?
Present study aims at investigating the morphological and syntactic features of Qur'anic vocabulary, with special reference to the noun diin. Arabic syntax and morphology is very systematic and rule governed.
as Gulam Diin ga maastar saap nus thee rinei pite phatu rinot code deegyes to, anu mor mistuk bey-aa?
"Diin ko na rin po: hindi lang Pilipinas ang nag-apruba ng Dengvaxia.
'Gusto kong bigyang diin na hindi natin gagawing compulsary ang mga alternative working arrangement, katulad din po ng Telecommuting Act, optional o voluntary ito at depende sa pangangailangan o exigency ng business operation,' he said.
'Gusto ko bigyan ng diin that we have nothing against Nicko ...
"Buti na lang po at mapagpasensya si Secretary Icot, dahil sa kabila ng kanyang pagpapakitang-gilas, mayroon pa ring puro kapintasan lang ang napapansin: 317 po kasi 'yung nalilimutan, tatlo ang pinipilit bigyan ng diin [Fortunately, Secretary Icot is a patient man because despite his performance, some groups choose to criticize him]," he added.
Melindo didn't have the punch ('walang diin'), street fans were one in saying the morning after the Jan.
'Lapuk ang sakyanan pero wala mi magsuspitsa diin gikan (The vehicle was muddy but we were not suspicious where it came from),' a neighbor said.
'Kung naaalala natin, kung magbabalik-tanaw tayo sa paggawa ng 1987 Constitution, galing tayo sa isang rehimen na hindi binigyan ng malaking diin 'yung human rights.
Nais naming bigyang diin na ang buong compound sa No.
Sa buong panunungkulan ng ating Pangulo ang kanyang palaging binibigyang diin ay 'yung kahalagahan ng pagiging tapat at mapagkakatiwalaan ng ating mga Boss kaya nga't ang kanyang programa ay pinamagatang 'A Social Contract with the Filipino people.'
Sa pagwawakas, nais kong bigyan diin na ikinararangal kong ako ay isang tunay na Pilipino!