DITW

AcronymDefinition
DITWDead In The Water
DITWDust in the Wind (song by Kansas)
DITWDyed in the Wool
DITWDeep in the Woods (song title)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae'r ardd yma'n llawn can yr adar o fore gwyn tan nos, a dwi'n meddwl fod 'na ditw mawr yn nythu yn un o'r blychau.
Roedd 'na ddau dderyn du, dau ditw tomos las a dau aderyn y to.
Mae'r ddau ditw - y mawr a'r titw Tomos wedi hawlio ei flwch ers tua canol Medi ac yn ei chael hi'n anodd i gadw'r deryn to ohono rwan.
Ymwelydd arall a'r ardd yw Telor y Cnau a nifer fawr o wahanol ditw. Idris Evans, Nantgwynant, Caernarfon
Yn ddiweddar bum yn gwneud arolwg a baratowyd gan y Gymdeithas Gwarchod Adar a threulio awr yn unig ar Ionawr 24ain yn cofnodi faint o wahanol fathau o adar ddaeth i'r ardd a dyma'r canlyniad: 4 titw mawr; 2 ditw gynffon hir; 1 titw penddu, 3 Robin goch; mwyalchen, 9 ji-binc, 1 Siani lwyd a 11 titw Tomos.
Un tro fe wnaeth hen ditw tomos las hyn, ac fe es innau allan i'w godi, ond gwelais ei fod yn dal yn fyw.
A diolch i Elizabeth M Roberts, Penrhyndeudraeth am hanes y ddau ditw gynffon hir a gyrhaeddodd ei gardd, ac ydyn maen nhw'n adar hynod o ddeniadol yn tydyn?
Eiliad yn ddiweddarach dyma ditw penddu yn cyrraedd ac yntau'n plygu ei ben i yfed.