DLWS

AcronymDefinition
DLWSDigital Landscape Workshop Series
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae'r gystadleuaeth iaith Gymraeg yn cynnig pum gwobr i gyd; gwobrau i enillwyr tri chategori, enillydd Gwobr Barn y Bobl, dewis darllenwyr gwefan Golwg360.com, a phrif dlws Llyfr y Flwyddyn 2019.
Mae blodau gwyllt yn dlws, yn llai o drafferth ac mae'r malwod yn llai tebygol o'u sglaffio, a dyna i chi un math o greadur sydd ddim yn prinhau yn anffodus.
'Amazing.' '.' 'Beautiful', 'Lovely to see it here in North Wales...' A dyna ei wendid falle - mae o'n dlws. Dydi o'n cyfleu fawr o'r erchyllder ddioddefwyd yn y rhyfel.
"Mae'r dref ei hun yn hynod o dlws ac mae'r ffaith bod yr wyl yn cael ei chynnal yn y gogledd ddwyrain, wrth Glawdd Offa, yn sicr yn fantais.
Mae 'na docyn o wahanol enwau hynod o dlws arni yn Saesneg gan gynnwys Candlemas bells, Mary's taper, Snow piercer a February fairmaids yn ogystal 'r Snowdrop cyffredin.
Mae'r blodyn yma'n un gwirioneddol dlws - pum petal wen a gwythiennau gwyrdd arnyn nhw, ac yn y canol ar waelod y petalau mae 'na ddotyn bach gwyrdd.
Cipiodd Arfon dlws Personoliaeth Chwaraeon BBC Cymru yn 1975.
Roedd yn olygfa wirioneddol dlws ac yn gwneud i mi sylweddoli pa mor wych ydi Llwybr Arfordir Mn ym mhob tywydd.
Mae'n dlws - un hefo blodau coch a chanol piws ydi tair ohonyn nhw sydd wedi tyfu yn yr ardd yma ers cyn co' ac sy'n hadu ei hun yma ac acw.
Os effaith newid hinsawdd ydi hyn yn y pen draw, mae'n rhyfedd fod peth mor fygythiol yn cymryd gwedd mor dlws. Yn aml, dydi achos ac effaith ddim yn gwbl amlwg.
Mae rhai ohonyn nhw'n arallfydol o dlws, yn gerfiadau cywrain glas a gwyrdd ac yn sibrwd wrth doddi'n ara bach yn yr haul.
Fe enillodd Osian, sy'n adnabyddus am ganu roc, gwerin a cherdd dant, Dlws y Cerddor yn yr Eisteddfod eleni.