DNEL

AcronymDefinition
DNELDerived No Effect Level
DNELDisconnect Non Essential Loads
DNELData Network Engineering Laboratory (Sprint)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
REACH Annex III The testing requirements specified in Annex VII would normally not trigger toxicity testing involving repeated exposures and the information at this tonnage level do provide insufficient information to determine a dose descriptor or any other starting point for the derivation of a DNEL for use in an assessment of the human health risks associated with repeated exposures.
Podstawa wyznaczenia poziomu DNEL dla fulerenu w narazeniu ostrym bylo badanie opisane przez Bakera i wsp., przeprowadzone na szczurach narazanych na czastki fulerenu o srednicy 55 nm, w stezeniu 2,22 mg/[m.sup.3] [27].
Pochodne poziomy niepowodujace zmian (DNEL) dla narazenia przewleklego oszacowano na podstawie eksperymentu inhalacyjnego, w ktorym szczury (cale cialo) narazano na fuleren (czastki o srednicy 96 nm) w stezeniu 0,12 mg/[m.sup.3]; 4,1 x [10.sup.4] czastek/[cm.sup.3] przez 6 godz./dzien, 5 dni/tydzien, przez 4 tygodnie [17].
W kolejnym etapie zastosowano wspolczynniki uwzgledniajace roznice miedzygatunkowe, roznice wrazliwosci osobniczej wsrod pracownikow i ekstrapolacje z narazenia podprzewleklego do przewleklego, uzyskujac wspolczynnik ogolny 75 i wartosc DNEL rowna 0,27 [micro]g/[m.sup.3].
Zastosowano analogiczne wspolczynniki modyfikacyjne jak przy szacowaniu poziomow DNEL [39] i uzyskano wartosci INEL--wynoszace 44,4 [micro]g/[m.sup.3] dla narazenia krotkotrwalego i 7,4 [micro]g/[m.sup.3] dla narazenia przewleklego.
But the DNEL for 2-butyne-1,4-diol according to REACH was lower than any corresponding health-based OEL for that chemical.
[29.] Guidance on assessment factors to derive a DNEL. ECETOC, Technical Report No.
Within the frame of the Community regulation on chemicals and their safe use (REACH), the DNELs (Derived No Effect Levels) have been introduced in Europe [28].
Podstawa szacowania poziomu DNEL zaproponowanego przez ekspertow ENRHES [53] jest 90-dniowe badanie przeprowadzone na szczurach narazanych inhalacyjnie (cale cialo) na czastki srebra o srednicy 18-19 nm i stezeniu 0,6-3 x [10.sup.6] czastek/[cm.sup.3] (49-515 [micro]g/[m.sup.3]) przez 6 godz.
Wartosc ta byla sugerowana takze przez autorow badania stanowiacego podstawe wyznaczania DNEL [54].
* DNEL: 0,67 [micro]g/[m.sup.3] (7000 czastek/[cm.sup.3] i 1,2 x [10.sup.7] [nm.sup.2]/[cm.sup.3]).