DNIA

AcronymDefinition
DNIADenia Enterprises Inc. (stock symbol; Palm Coast, FL)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
2018 [cited 2018 Aug 23] Available from: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/50/produkty-lecznicze-i-wyroby-medyczne; Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r.
2018 [cited 2018 Aug 23] Available from: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/50/produkty-lecznicze-i-wyroby-medyczne Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r.
[6.] Wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 6 wrzesnia 2011 r., I OSK 1476/10
[8.] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1996 r.
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
[12.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r.
Znaczacym wydarzeniem pierwszego dnia Konferencji bylo wystapienie prof.
Podczas pierwszego dnia Konferencji wyniki badan prezentowala jeszcze jedna polska badaczka--dr Karolina Zarychta.