DOAP


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
DOAPDeath of a President
DOAPDead or Alive Paradise (gaming)
DOAPDescription of a Project
DOAPDeploy on Any Platform
DOAPDivision of Amplitude Photopolarimeter (electrical engineering)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
In some cases RDF formats such as FOAF, DOAP or SIOC are introduced (Hogan, 2007).
Upper Nile speaker Joseph Deng Barac, named Nasir lawmakers Pal Ruac Doap, Yien Gach Ruey and Duop Tharjiath Nyual as among those who remain out contact.
Mae copAau o'r DA, ei Grynodeb Annhechnegol (CA), y llythyr penderfyniad gan gynnwys unrhyw amodau, y rhesymau a'r ystyriaethau y tu fl i'r penderfyniad; y Datganiad i Oleuo Asesiad Priodol (DOAP) a Datganiad ynghylch Dewisiadau Amgen, Rhesymau Hanfodol Er Budd Cyhoeddus Tra Phwysig a Mesurau Gwrthbwyso (DARhMeG), wedi eu hadneuo yn Llywodraeth Cymru, Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ; Llywodraeth Cymru, Ffyrdd a Phrosiectau, Sarn Mynach, Cyffordd Llandudno, Conwy LL31 9RZ; a Chyngor Gwynedd, Swyddfa Ardal Meirionnydd, Cae Penarleg, Dolgellau, Gwynedd LL40 2YB, lle y maent yn agored i'w harchwilio yn ddi-del yn ystod unrhyw oriau busnes rhesymol o 12 Ionawr 2012 tan 23 Chwefror 2012.