DOBR

AcronymDefinition
DOBRDiocese of Baton Rouge (Baton Rouge, LA)
DOBRDark Ops Black Raven (knife)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"My ultimate goal is to have joy and happiness in all aspects of my life--emotional, physical, mental, financial, social and spiritual," says Dobr, 41.
* AS A NEW immigrant in 1998, Jan Dobr knew so little English that he simply told diners at his uncle's restaurant that he was "The Nephew," and the nickname stuck.
w pismiennictwie amerykanskim, w ktorym utozsamiano je z dobrostanem wyrazanym przez stan posiadania dobr materialnych, takich jak samochod czy mieszkanie, ale takze niematerialnych, takich jak edukacja, wolnosc i zdrowie [3, 4, s.
Opieraja sie takze na zaufaniu, dobrej woli i trwajacej wzajemnosci w wymianie tych "subtelnych dobr" w dluzszej lub krotszej perspektywie czasu.