DOET

AcronymDefinition
DOETDesign of Everyday Things (Donald Norman book)
DOETDepartment of Education and Training (various organizations)
DOETDirectorate of Educational Technology
DOETDepartment of Enlisted Training
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Literatuur die zich weigert aan te passen en niet pretendeert een conventionele afspiegeling te zijn van een als gestructureerd en overzichtelijk voorgestelde werkelijkheid, doet er werkelijk toe.
Met haar schitterende organisatie, die de geestelijken voortdurend in het terrein doet zijn, spreekt het wel van zelf dat de intensieve invloed, die voortdurend op de bevolking wordt uitgeoefend, een snelle toename van het aantal Christenen tot gevolg heeft.'
(37) Willem Teellinck, "De Vierde Predicatie--Over ons behoorlijk gedrag na het avondmaal," in De practijk van het heilig avondmael: vier predikaten over de woorden des Heeren "Doet dit to Mijn gedachtenis "Lucas 22.19 (Middelburgh: A.
man mid dam [hameron.sub.Instr] beote on doet isene pell.
Another annoying feature is the entire loss of one set of fonts, which leads to complete unintelligibility in some examples from Old English (e.g., xFt instead of doet and Selx Goxe his Fhta ...
If a party is, for instance, of the opinion that the other party's argumentation is not 'deugdelijk' [sound] because it contains an 'argument' [reason] that has nothing to do with the standpoint it is supposed to support, this party can make this clear by saying 'Dat is totaal irrelevant' [that is completely irrelevant] or 'Dat doet niet ter zake' [that is not to the point], but also by uttering a straightforward 'Waar slaat dat nou weer op?' [what the beck is the meaning of this?]--the title of a popularizing Dutch book about the language of argumentation I co-authored in 1996 with Rob Grootendorst (Amsterdam/Antwerp: Contact).
ol the brilliant campaigns which have destroyed the Italian Empire in North East Africa - (cheers)-noi doet it in any way diminish our gratitude to the troops or our confidence in the commanders who have led them.
(see PvdA leader Wouter Bos, quoted in 'Hirsi Ali vertrekt per direct uit Tweede Kamer', Planet [news website], 16 May 2006); or the hypocrisy of VVD in applying two standards to asylum-seekers (see the blunt anti-VVD and anti-Hirsi declaration of a Muslim local councillor from PvdA, reported in 'PvdAer doet aangifte tegen Hirsi Ali', Nieuws.nl.
Een wetenschapper is ieder persoon die aan wetenschap doet. Ieder persoon die met een wetenschapper samenwerkt in het ontwikkelen, produceren en voorstellen van idee"en en data tijdens onderzoek of toepassing is ook een wetenschapper.
(19) 'Mag nu voortaen dit land een vyligh SchuijL [sic] plaes Zijnvoor de beedruckte deughd geelyk het was voor Mijn debee lofften van een bloeiend lent blijfft eevigh hier en rype herfts [sic] ver vult die hoop met blijt geetier met Laghende geeluck beegunstigh togh dit Strand en doet Nogh een floorreeren ons beetoverdt Land' (Hartogh, p.