DOFI

AcronymDefinition
DOFIDirect Offshore Foreign Insurer (Australia)
DOFIDepartment of Federal Immigration (Belgium)
DOFIDiminished Optic Fixation Inhibition
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae merlod y Carneddau yn dyddio 'nl i dua 500 Cyn Crist, a gan nad ydynt erioed wedi cael eu trin gan ddyn, y gred yw eu bod nhw'n rhy wyllt i'w dofi - ac felly does neb am eu prynu.
Ond mae'n sicr yn wir i ddweud fod Lol wedi dofi yn y degawdau diwetha sy'n eitha anochel o ystyried mai ffrynt i'r Lolfa fu'r cyhoeddwyr am gyhyd.
Er fod 'na tua hanner cant o wahanol rywogaethau o gotwm gwyllt, dim ond pedwar sydd wedi cael eu dofi a'u tyfu fel cnwd.
Ffermio: Y Meistr (S4C, 8.25pm) Ar S4C am 8.25pm heno, y cyntaf o bedwar rhifyn arbennig o Ffermio sy'n edrych ar fywyd y dofwr ceffylau, Barry Thomas o Grymych, wrth iddo geisio dofi rhai o ferlod mwyaf gwyllt Cymru.
Roedd yna ambell graith fach i ddangos nad ydi dofi anifail fyth yn ddofi llwyr ac mae yna ambell i farc ar ddodrefnyn ac ambell staen yn aros mewn corneli cudd.
DOFI CEFFYLAU GWYLLT Y CARNEDDAU Ond roedd yn fwy o sioc i Stewart Jones (1928-2011), yr actor o Gricieth a'u portreadodd mor gelfydd, pan gafodd wybod yn fachgen 15 oed yn Eifionydd mai Albanwr pur ydoedd o ran genedigaeth.
FFERMIO: Y MEISTR S4C, 8.25pm Heno ar S4C, cawn gyfle i ail ymuno 'r dofwr ceffylau, Barry Thomas o Grymych, wrth iddo geisio dofi rhai o ferlod mwyaf gwyllt Cymru.
Nid nad oedd dyn yn defnyddio ceffylau ac asynnod ymhell cyn hynny, o leiaf 30,000 o flynyddoedd CC ond eu hela nhw roedd dyn ac nid eu dofi nhw.
Yr ydym wedi ei weld yn dofi ceffylau a tharw ond bydd her wahanol iddo'r wythnos hon ar raglen Y Meistr wrth iddo geisio dofi rhai o ferlod mwyaf gwyllt Cymru.