DRIN


Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
DRINDel Rey Internet Newsletter (website)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
The conclusions of the analysis and calculations of the availability indices for generators at Fierza together with detailed analysis of other electrical and hydro mechanical equipment were very important to define the scope of the rehabilitation work the Drin River Cascade Rehabilitation Project, one of the most important projects on the generation system.
In trials that began with detoxification, naltrexone benefits only appeared after participants too their first drin, Dr.
Rhaid cyfaddef bod rhai damweiniau yn digwydd oherwydd esgeulustod fel peidio gwisgo helmed wrth fynd ar feic pedair olwyn neu drin llif gadwyn.
The orphanage we are taking our mercy consignment to is at Drin in Bosnia where there are many tragic youngsters whose lives have been devastated by the war.
"Roeddwn yn gwybod o'r diwrnod cyntaf un, fy mod i am fod yn enwog ledled y byd am drin gwallt ac nid oedd dim byd yn mynd i sefyll yn fy ffordd.
Lle i drin a thrafod pynciau sy'n ymwneud byd natur a lle i rannu lluniau.
wfelly Yr hyn sy'n bwysig gyda phob newid yw bod ffermwyr yn cael digon o wybodaeth ac amser i flaen llaw i baratoi ar gyfer y rheolau newydd ac i drin a thrafod unrhyw gynlluniau ar gyfer newid trefn.
CWMNI yng Ngogledd Cymru yw'r gorau yn y byd yn datblygu system i fonitro ceulo'r gwaed ymysg cleifion sy'n cymryd y cyffur Warfarin - sy'n aml yn cael ei ddefnyddio i drin thrombosis.
MAE gan yr actor Jay Worley, sy'n ymuno a chast Rownd a Rownd fel Jac - steilydd yn Siop Drin Gwallt Dani, her enfawr o'i flaen.