DRIO

AcronymDefinition
DRIODispute Resolution within International Organizations
DRIODefense Reform Initiatives Office
References in periodicals archive ?
Yun ang sinasabi namin sa players na okay lang magka-kumpyansa, wag lang sobra kasi yun yung nagiging sakit ng players na pag alam nilang nilang kaya nila kalaban nila ang resulta natatalo sa isang set,' said Drio.
Gan drio anwybyddu'r ffaith mod i'n gorfod gwneud dogfennau 200% yn fwy ers .
Roedd Sarah, 25 oed o Telford wedi gwario PS14,000 ar drio edrych fel doli Barbie.
Meddai Sioned: "Dw i'n edrych ymlaen at roi cyngor ar sut i dyfu gwahanol fathau o flodau, a hefyd i drio cynnig ysbrydoliaeth i greu ambell drefniant trawiadol
Caiff Meical siom fawr ynghylch y ticedi i''r Gemau Olympaidd ac mae''n addo pethau mawr wrth drio egluro''r sefyllfa i Britney.
Yng Nghymru'r Nadolig hwn, yn dilyn blwyddyn ddigon heriol i amaethwyr Cymru, beth am drio codi eu calonnau, a phrynu cynnyrch lleol.
10pm) Er ei bod hi''n ddiwrnod pen-blwydd Kay does yna ddim lot o awydd dathlu ar y K''s hefo''r busnes yn dal mewn trafferthion a Ken yn gweithio bob awr i drio achub eu bywoliaeth.
Dyma ddechrau brasgamu i drio mesur hyn a gweld ar fy union gymaint o goncrit a glaswellt diffaith oedd gen i yn y darn yma o'r ardd ac mi fydd yn rhaid i mi drio mynd ati i blannu rhagor o lwyni a blodau sy'n mynd i ddenu peillwyr y flwyddyn nesa
Yn ogystal a chreu ei byrgyr blasus ei hun, bydd Beca'n ymweld a Cai Pritchard o fwyty byrgyrs "Got Beef " i drio ei greadigaethau anhygoel, yn cynnwys byrgyr sy'n defnyddio donyts yn lle bara
30pm) Mae Dyfan druan yn dal i drio gwneud argraff dda ar ei dad ond yn methu.
Felly mi wnes i drio gofyn i BT wneud rhywbeth am y sefyllfa.
Roedd yr aroglau, a'r blasau inni ei dderbyn yn annog chi i brynu, ac yn ffordd o drio bwydydd efallai y byddech chi byth wedi meddwl prynu heblaw fy mod wedi cael eu blasu.