DRIO

AcronymDefinition
DRIODispute Resolution within International Organizations
DRIODefense Reform Initiatives Office
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
(Nasdaq: DRIO) is a Global Digital Therapeutics (DTx) company revolutionizing the way people manage their health across the chronic condition spectrum.
Cejuela, Egana and Drio were among the fishermen quoted in the television news report about the May incident at Panatag.
(NASDAQ: DRIO) is a global digital health company serving its users with dynamic mobile health solutions.
Gan drio anwybyddu'r ffaith mod i'n gorfod gwneud dogfennau 200% yn fwy ers ...
Er ymdrechion Gwenno i drio cael y ddau i gymodi, mae'r ddau mor bengaled a di-ildio a'i gilydd.
Eleni bydd Cymru'n sefyll ar ei thraed ei hun am y tro cyntaf erioed yng nghystadleuaeth y Junior Eurovision Song Contest ac mae pobl ifanc o bob rhan o Gymru wedi cymryd rhan yn y clyweliadau i drio am y cyfle i gynrychioli'r genedl.
Assistant coach Jeffrey Drio, taking over for Lifesavers head coach Francis Vicente who had to tend to his duties with the Under-18 National Team, reminded the team not to take anyone lightly.
(OTCBB: DRIO) said its board of directors has implemented management changes to prepare the company for the commercialization of Dario following the anticipated European approval of the product in the near future.
Rownd a Rownd (S4C, 6.10pm) Mae Llio'n parhau i gael ei chadw yn y fflat yn erbyn ei hewyllys ac wrth iddi drio ei gorau i berswadio Iwan i'w rhyddhau, mae Kim a Paul yn sylweddoli bod rhywbeth o'i le ac yn dechrau chwilio amdani.
Y tro hyn, mae Robbie wedi llwyddo i ddianc rhag cyfiawnder, ond a fydd ei lwc yn newid wrth iddo barhau i drio gwneud bywyd yn hunllef i Philip?
Caiff Gaynor ei llorio pan mae Julie yn ei chyhuddo o drio adennill cariad Hywel - sy'n arwain at ffrae danbaid.
The police on Saturday identified them as Alberto Fernandez, 55; Boyet Toledo; Irene Funelas, 38; Al Drio, 20; Michaella Andrea Caimol, 7; two-month pregnant Rhea de Vera, 34; and de Vera's daughter Jan Monica, 3.