DRIW

AcronymDefinition
DRIWData Resiliency in Information Warfare
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
In one simulated attack, DRIW detected an attempted intrusion within one polling cycle (in this case set for 60 sec.) and notified the System Administrator who could take action to evict the intruder.
Sosialydd ydoedd, a chadwodd yn driw i''w gwreiddiau.
Bendith arnynt, blant Bethesda, am fod yn ffrindiau mor driw i Mam.
Roedd rhaid bod yn driw i gymeriad Aled gan fod y gwylwyr wedi dod i'w adnabod dros y saith mlynedd diwethaf.
I''r gwrthwyneb, bu''n driw iddo ar hyd y daith, a gofalodd amdano gystal 'r un cymar.
Modryb hoff a ffrind driw i lawer, gwelir ei chollin fawr.
"Yr hyn sy'n anhygoel yw bod y lliwiau'n parhau'n driw ac yn brydferth a dyna sy'n synnu ymwelwyr ddaw i'w gweld - mae'r modd y mae wedi goroesi yn anhygoel," meddai Jon Meirion Jones.
Yma, fel ym mhob maes arall o'i fywyd, rhoddodd wasanaeth anhygoel, wastad ar gael, wastad yn drylwyr, wastad yn driw i'r weledigaeth.
Os ydyn ni'n aros yn driw at ein syniad dechreuol, bydd pobl yn parhau i wylio."
Gwraig annwyl i Gareth, mam a mwy i Siwan a Dewi, Branwen a Gwion, Lois a Huw, chwaer driw i Bethan a ffrind oes in i oll.
Gwraig ofalus a chariadus y diweddar Ellis (Ellis Teiars), mam, mam yng nghyfraith a llys fam amrhisiadwy i Anette a Gareth, Garry a Lynn, Ian ac Yvonne a'r diweddar Gwyn, nain garedig Ceri, Sian, Gail, Clair, Aled, Lois, Ella, Dylan ac Angharad ac i 14 o wyrion a gor wyresau, chwaer, chwaer yng nghyfraith, cyfnither ac anti hoffus a ffrind driw i lawer.
PS58 PS54.20 Mr Campbell, Pant y Driw, Llanpumsaint.