DROI

AcronymDefinition
DROIDroits de l'Homme (French: Human Rights)
DROIDiversity Return on Investment
DROIDemocratic Republic of Iran
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ac yn amal iawn wedi'r holl droi a'i rwdlio, byddai wedi glawio yn ystod y nos, gorfod ail fynd drwy'r un broses eto, a'i droi a'i chwalu, ar ol ei gael yn sych, bachu'r ceffyl yn y gribin, a'i hel yn renciau, yna ei fydylu.
The four-member DROI delegation visited the Philippines from July 18 to 20.
The laureate, who will receive 50,000, will be invited to the joint meeting of the AFET, DEVE and DROI committees, on 10 December in Strasbourg.
Ac i droi yn l at y bwytai a'r gwely a brecwast, gyda thranc y CD fel cyfrwng, onid oes dadl felly hefo'r holl filoedd o CDs Cymraeg sydd heb werthu, a bellach, fydd ond yn hel llwch - dwi'n gwybod am hyn, mae gennyf tua 5,000 ohonynt yn selar y tye acw - oni ddylid cael nawdd gan y Cynulliad i wneud rhywbeth gwell hefo'r CDs na phydru mewn selerau tamp yn strydoedd cefn Caernarfon?
Os oedd y gwair wedi ei droi neu ei rencio, yna neidio drosto fuasai'r hwyl, ond y diwrnod gorau oll oedd pan fyddai'r gwair wedi ei gasglu at ei gilydd yn fydylau yn barod i'w casglu i'r das wair.
The four-member DROI delegation that visited the Philippines last July 18 to 20 was led by Soraya Post (S and D, SE) and composed of Adam Kosa (EPP, HU), Josef Weidenholzer (S and D, AT) and Rikke Karlsson (ECR, DK).
Pobol y Cwm (S4C, 8pm) Mae byd Macs wedi'i droi ar wyneb i waered ers i'w gyn-gariad Izzy ddychwelyd i Gwmderi hefo Scott.
The Committees on Foreign Affairs (AFET) and Development (DEVE) and the Subcommittee on Human Rights (DROI) will vote, on 20 October, to pick three finalists.
A thra bod Iwan yn croesawu tyfwr llysiau o fri i'r ardd i geisio egluro wrtho pam fod ei gnwd panas mor amherffaith, Sioned sy'n rhannu syniad ar sut i droi storfa finiau yn wledd i'r llygaid.
LLYTHYRAU Nid yw'n ddigon da i droi i'r Saesneg bellach A OES, o ddifrif calon, ots gennym ni ddarllenwyr am y defnydd a wneir o'r Gymraeg y tu allan i'n cartrefi y dyddiau hyn?
Wrth i'r haf ddirwyn i ben, bydd Iwan yn dangos i ni rhai o'r cnydau cyflym fydd yn tyfu cyn i'r tywydd droi am y gwaethaf.