DROL


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
DROLDiritto Romano on Line (Italian: Roman Law Online)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Wrth i'r drol ddychwelyd i'r cae ar ol gwagio llwyth byddai fy mrawd mawr a minnau wrth ein bodd yn sefyll yn y trwmbal gwag a'n coesau ar led - yn null ffarmwr profiadol - yn hytrach nag eistedd ac yn cydio yn yr awenau i reoli'r ceffyl yn ein tro.
Dywedodd mam mai sipsi ydoedd Sesa, ac yn wir, ar fl iddi farw, fe roddwyd ei heiddo i gyd ar ben trol a mynd a fo i'r stesion (lle mae'r maes parcio heddiw) ac fe losgwyd popeth, a'r drol hefyd, ond dim cyn i mam achub jwg "cranberry glass" i gofio am yr hen Sesa!!
"Ella bod y drol wedi mynd yn racs ers talwm, ond mae'r mul dal yma."
Ond rydw i'n rhoi'r drol o flaen y ceffyl fel arfer.
Erbyn hyn roedd y ln wedi troi'n ln drol oedd yn arwain rhwng y carafanau ac roedd y llwylys yn ei fantell wen, blagur ar yr helyg, dwsinau o lygad Ebrill yn mn y clawdd a'r adar mn yn canu nerth esgyrn eu pen.
Llwyddir i ddefnyddio pob modfedd o'r gofod sy'n mesur 180 x 175 troedfedd a 60 troedfedd ar ei ucha', a chylchir perimedr yr adeilad gan gylchfan a elwir yn Circus Maximus, gyda digon o le i drol a cheffyl deithio, a gysylltir groesffyrdd i wahanol rannau o'r set.
Mi ddilynais ln drol am bwl nes cyrraedd git bren ac wrth ymyl y git roedd maen eithaf mawr oedd wedi'i orchuddio chen ac yn ddigon o sioe.
Tan, ffenestri'n deilchion a'r drol (yn llythrennol) wedi ei throi yng Nghaernarfon.
Wrth ymchwilio hynt a helynt cariwrs Nefyn, John Elias, Penpalment ac Elias Dwy Drol, darganfum Asaph Jones.
Pan oeddem bron ar ben yr allt, dyma ddilyn ln drol ac yn gymharol fuan wedyn troi i'r dde gan ddilyn llwybr bach i mewn i'r warchodfa.