DROS

AcronymDefinition
DROSDispositif Régional d'Observation Sociale (French: Regional Social Observation Device)
DROSDealer’s Record of Sale
DROSDouble Relaxation Oscillation SQUID (Superconducting Quantum Interference Device)
DROSDate Returned From Overseas
DROSDave's Robot Operating System
References in periodicals archive ?
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5 (TROADAU PADOG, CONWY) (CYFYNGIADAU TRAFFIG DROS DRO A GWAHARDDIAD) 2010 HYSBYSIR DRWY HYN fod Gweinidogion Cymru wedi gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984.
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5 (FRONCYSYLLTE, WRECSAM I LYNDYFRDWY, SIR DDINBYCH) (CYFYNGIADAU A GWAHARDDIADAU TRAFFIG DROS DRO) 201-MAE GWEINIDOGION CYMRU yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na saith niwrnod ar ol dyddiad yr hysbysiad hwn, sy'n angenrheidiol am fod gwaith yn cael ei wneud ar gefnffordd yr A5 rhwng Froncysyllte, Wrecsam a Glyndyfrdwy, Sir Ddinbych, neu'n agos ati.
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A494 (LLANBEDR DYFFRYN CLWYD, SIR DDINBYCH) (CYFYNGIADAU A GWAHARDDIAD DROS DRO AR DRAFFIG) 2010 HYSBYSIR DRWY HYN fod Gweinidogion Cymru wedi gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984.
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A487 (CYFFORDD GLAN MENAI, FFORDD TREBORTH, BANGOR, GWYNEDD) (TERFYN CYFLYMDER 30 MYA DROS DRO) 201-HYSBYSIR DRWY HYN bod Gweinidogion Cymru yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 niwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn.
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5 (LLANGOLLEN, SIR DDINBYCH) (CYFYNGIAD A GWAHARDDIAD TRAFFIG DROS DRO) 2010 HYSBYSIR DRWY HYN fod Gweinidogion Cymru wedi gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984.
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A55 (SLIPFFYRDD WRTH GYFFORDD 27 (LLANELWY), L SIR DDINBYCH) (GWAHARDD W CERBYDAU, BEICWYR A CHERDDWYR DROS DRO) 201-MAE GWEINIDOGION CYMRU yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig f Ffyrdd 1984, sy'n angenrheidiol er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw arferol ar gefnffordd f yr A55 wrth Gyffordd f 27 (Llanelwy), Sir Ddinbych.
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A55 (CYFFORDD 20 I GYFFORDD 19, BAE COLWYN, BWRDEISTREF SIROL CONWY) (CYFYNGIAD A GWAHARDDIADAU TRAFFIG DROS DRO) 2010 HYSBYSIR DRWY HYN bod Gweinidogion Cymru wedi gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984.
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A494 (CYFNEWIDFA PARC GLANNAU DYFRDWY, SIR Y FFLINT) (GWAHARDD CERBYDAU, BEICWYR A CHERDDWYR DROS DRO) 2014 MAE GWEINIDOGION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984.
Obviously Croo Wolter & dross will continue to realize mono-disciplinary solutions.
From the motto "Intelligence by Technology 'Croo Wolter & dross will with intelligent solutions in the field of electrical engineering, mechanical engineering, automation and computerization contribute to the sustainable performance of its customers.