DRWG

AcronymDefinition
DRWGDrawing
DRWGDiabetes Research Working Group (National Institutes of Health)
DRWGDistrict Resettlement Working Group (Laos)
DRWGData Reconfiguration Working Group
DRWGDigital Repository Working Group (various organizations)
DRWGData Reduction Working Group (Gemini Observatory)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Cwmni Drwg: Erlid y Dragon is on S4C on Wednesday, February 12 at 9.30pm.
Mae o'n deimlad od ac wrth gwrs, roedd blas drwg yn y ceg wrth feddwl beth wnaeth y dyn gwyn i'r pobl brodorol yn Awstralia.
Yn ddiweddar mae enw da (neu enw drwg) Banksy yn sicrhau sylw rhyngwladol pan mae darn o graffiti Banksy yn ymddangos ar wal mewn rhodfa gefn ym Mhort Talbot.
"Roedd yr arfer hwn yn bodoli tan y Canol Oesoedd nes i'r offeiriad benderfynu nad oedd yn deg disgwyl i ysbryd un person warchod pawb arall felly claddwyd ci gwyn ger borth y fynwent er mwyn i ysbryd y ci gyfarth a dychryn ynrhyw ysbryd drwg oddi yno," meddai.
Efallai fod rhaid i Iddew yn y dyddiau hynny gael ei weld yn ddyn drwg a gelyn - dyna stori arwynebol y ddrama - ond mae'n bosib hefyd i weld urddas ynddo fo.
Mae gan Iolo newyddion drwg i Colin am ei ystafell.
Tydi o ddim yn meddwl gwneud drwg i neb, ond mae o'n aml yn cael ei hun i mewn i sefyllfaoedd anffodus.
Doctoriaid Yfory S4C, 8.25pm Heno cawn weld y myfyrwyr yn ymgymryd a'r dasg anodd o dorri newyddion drwg i gleifion.
Bydd y rhaglen hefyd yn cynnig portread teimladwy o berthynas arbennig rhwng mam a merch sy'n gefn i'w gilydd drwy'r da a'r drwg.
Pep Le Pew held their album launch at Cafe Floyd last Tuesday, called Y Da, Y Drwg Ac Yr Hyll, its on the Fitamin Un label and is in the shops now.
Rydym yn gyfarwydd yma yng Nghymru a chymeriad fel Lloyd George - cymeriad hanesyddol pwysig - ond dwi ddim yn credu fod unrhwun yn trafod Lloyd George heb gydnabod a chrybwyll ei ochr dda a drwg. Does dim disgwyl i ni gytuno a phopeth wnaeth Lloyd Goorge, does neb yn gofyn hynny ganddym.