DRWM

AcronymDefinition
DRWMDynamic Rod Worth Measurement (nuclear technology)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae cwn yn gallu gwaedu'n drwm ar ol llyncu gwenwyn llygoden fawr oherwydd mae'n rhwystro'r gwaed rhag clotio.
Roedd rhaid bod yn wyliadwrus wrth peidio gor yrru fel yr oeddwn yn crybwyll gyda gormod o wellt y tagai'r drwm ag ar un orchwyl peidied a gor yrru drwm nes hollti'r had (fel melin) a hefyd mi fedrai'r grawn redeg dros y gwellt ac allan dros y cefn.
Gyda chalonnau John a Sian wedi bod yn drwm ers eu profedigaeth, dyw Mags ddim yn gwneud bywyd yn haws i John, sy'n dal i'w fygwth am ei arian.
Dwi ddim am ofyn os ydi chwech nain yn record, neu mi fydd sach lythyrau'r Herald yn mynd yn hurt o drwm efo pobl yn gyrru lluniau o saith nain mae'n siwr.
Pobol y Cwm (S4C, 8pm) Ar fl colli babi arall mae Ffion wedi bod yn yfed yn drwm, gan achosi gofid i nifer o'r pentrefwyr.
"Mae dylanwad Sbardun yn drwm ar y cyfan - yng ngeiriau ac alawon ei ganeuon ei hun wrth gwrs, gan gynnwys un o'i ganeuon hudolus olaf Lili'r Wyddfa, ond hefyd yng ngeiriau, alawon a chanu'r cyfansoddiadau newydd; ac yn gwau drwy'r cyfan mae sain disglair ei offerynnau hoff.
Yn ardal Cynwyd yr oedden ni, yn nyffryn Dyfrdwy, yn crwydro trwy gaeau oedd heb eu ffermio'n drwm, lle'r oedd glaswellt naturiol a chymysgedd o chwyn a blodau.
Rydan ni'n dod i nabod nifer o gymeriadau dwygoes hefyd, fel Albert Narracott, yr hogyn ifanc sy'n ei garu'n angerddol ac yn ei ddysgu i aredig ar y fferm yn Nyfnaint, a'i fam wydn a'i dad sy'n yfed yn drwm ers colli ei goes yn Rhyfel y Boer, ac sy'n gwerthu Joey i gapten yn y Fyddin.
Mae degawdau o ufuddhau i ganllawiau'r Gorfforaeth yn pwyso'n drwm arno ac yn ei atal rhag dweud ei ddweud mor blaen ag y gallai.
Byddai angen tua deg neu ddwsin o ddynion i ddyrnu - rhyw dri yn ben y das, a rhyw dri neu bedwar i gario'r grawn; dau yn ben y dyrnwr - un i dorri'r llinyn oddi ar yr ysgubau ac un i ffidio'r ysgubau i drwm y dyrnwr.
Fyddech chi byth yn credu ei fod dros ei 90 y noson honno yn y Drwm. Roedd o'n camu a neidio heibio Elinor a Beti George ar y llwyfan fel hogyn ifanc.
Dyma gwyn y rhan fwyaf - dim y ffaith ei bod wedi bod yn bwrw'n drwm, ond bod glaw wedi cwympo bron bob dydd yn ystod y gaeaf.