DRWS

AcronymDefinition
DRWSDepartment of Rural Water Supply (various nations)
DRWSDirect Response Web Solutions (Dekalb, IL; est. 2002)
DRWSDepartment of Rhetoric and Writing Studies (academic study; San Diego State University, California)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae hi'n rhugl yn y Gymraeg ac yn cydnabod hynny fel cyfrwng i agor llawer drws.
Tyfais y rhain o had hefyd, a phenderfynu eu gosod bob ochr i''r drws ffrynt.
Dwi'n gweld mwy a mwy o siaradwyr Cymraeg sydd ddim yn wyn, mae hwn yn gam ymlaen a gobeithio wrth gynnal Eisteddfod drws agored, bydd mwy a mwy o bobl o gefndiroedd ethnig yn dechrau siarad Cymraeg."
Eistedd yn y cefn ddaru mi, yn edrych yn go amheus ar y ddau Storm Trooper oedd yn sefyll bob ochr i'r drws. Welais i rioed y fath ffwdan.
Wedi i mi ymgyrchu yn ddyfal yn eu herbyn, mae drws nesaf wedi troi yn dye haf.
Fy nith oedd yn eistedd drws nesa iddi, ac roedd hi'n rhy gln i roi penelin yn ei hasennau hi.
Wrth i ni deithio tuag yno roeddwn i'n gallu gweld y Rhinog Fawr ar y dde a'r Rhinog Fach ar y chwith a Bwlch Drws Ardudwy rhwng y ddwy.
Y One poet I love is from there - RS Thomas." A na, does dim modd cau'r drws ar allu barddoniaeth i deithio.
Toc, agorodd y drws a dangosais fy ngherdyn swyddogol iddi'n syth gan ddweud: 'CID o Langefni ydan ni, wedi dod i arestio'ch mab am dorri i mewn i nifer o dai yn yr ardal.' "Diolch i'r nefoedd am hynny," meddai'r fam.
Ar yr un tudalen roedd Bethan Gwanas yn son am y syniad o gyd-fyw efo criw o ffrindiau yn ein henaint yn procio meddwl llawer ohonom sy'n byw ar 'Bensiwn Lloyd George.' A dyma Rhys Mwyn yn defnyddio cymeriadau'r arlunydd Luned Rhys Parri i atgoffa ni am 'nain' yn ei ffedog yn glanhau'r stepan drws, a thynnu ar ei 'Woodbine' yn y dirgel.
Amcan y dasg a osodwyd gan beirianwyr Airbus oedd cynllunio a gweithgynhyrchu panel mynediad (twll drws asgell) sy'n cynnal cryfder strwythurol y gydran, ond sy'n cael gwared ar yr angen i osod caledwr ychwanegol.
Galwais yn y tyey a chnocio ar y drws agored ar ddiwrnod braf o haf.