DRoE

AcronymDefinition
DRoEDomain Registry of Europe
DRoEDaily Record of Events
References in periodicals archive ?
Brink touched upon this truth in 'n Droe wit seisoen (the protagonist, Ben du Toit, is in conversation with Professor Bruwer):
Droe said it was only a matter of time before they took control of the last two pockets of resistance in Sirte.
As NTC fighters shuttled back and forth to the front line and surrounded the contested neighborhoods, Droe said it was only a matter of time before they took control over the last two pockets of resistance in Sirte.
Sob o mesmo raciocinio, para a equacao 14, dos indicadores DROE e DIRTJ, os valores estao no intervalo [0,02042; 0,02100] e o ponto de corte e 0,02048.
At the time, ISDN was starting to pick up speed, and ATM as a video component of broadband ISDN came to light in a number of scenarios," says Droe, "but the industry was still rather new at that point, so we had to make do with what was available.
Van Eeden se biograaf, Jan Fontijn (1990:418), beskryf hoe Van Eeden in 1898 eert mager, droog stuk heidegrond ['n arm, droe stuk heidegrond] buite Bussum in Nederland aangekoop het nadat hy 'n lening van sy moeder ontvang het.
In our project to replace aging PBXs with state-of-the-art voice and data communications, AVT and Sphere were selected independently as the world-class solutions in their respective categories," said Michael Droe, chief technology officer at Hacienda La Puente Unified School District.
Van sy indrukwekkendste demonstrasies van die rol en plek van hierdie skrywerswoord is 'n Oomblik in die wind, 'n Droe wit seisoen en Houd-den-bek waar hy nie net teen 'n bestel inskryf nie, maar ook die konstituerende waardes wat sosiale onreg en onverskilligheid teenoor mense moontlik maak, ontbloot.
Newbridge and GTE have a good understanding of our requirements," said Michael Droe, Director of Network and Computer Services for the Hacienda La Puente School District.
Nie orals kom Augustus met onbeheerste drif en wilde windslae nie, nie oral met sand onder die tande en skaapmis in neus en ore nie, nie oral met suile stof en droe mielieblare nie, maar plek-plek ook sagvoets, sonder fanfare en met 'n periodieke roering van Augustusbriese.
ou] (6) mites} sy klein dis ons in murasie v/ mitotogiee leef v/ knoffel, brood, wit wyn en vis op die landerye die droe geselskap van lupiene wat oop[?
Bleek planeet (2013) is sy vyfde digbundel en die bundel word deur vele kritici beskryf as ekobewuste poesie, soos die flapteks dit stel: "Hy verwoord hierin sy verwondering oor die ontstaan van die aarde, sy liefde vir die kwesbare, droe dele van ons land, veral die Karoo, en 'n diep kommer oor die kragte wat die fyn balans van die natuur kan versteur.