DRoE

AcronymDefinition
DRoEDomain Registry of Europe
DRoEDaily Record of Events
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Brink touched upon this truth in 'n Droe wit seisoen (the protagonist, Ben du Toit, is in conversation with Professor Bruwer):
Droe said it was only a matter of time before they took control of the last two pockets of resistance in Sirte.
As NTC fighters shuttled back and forth to the front line and surrounded the contested neighborhoods, Droe said it was only a matter of time before they took control over the last two pockets of resistance in Sirte.
The coefficient for the DROE is 0.3966, with at-value of 1.91, which is close to the 5% significance level.
"At the time, ISDN was starting to pick up speed, and ATM as a video component of broadband ISDN came to light in a number of scenarios," says Droe, "but the industry was still rather new at that point, so we had to make do with what was available."
Thus I was introduced to the work of 'Die Sestigers' and later during my standard 8 year 'n Droe wit seisoen (A Dry White Season) was published and I immediately read it.
Van Eeden se biograaf, Jan Fontijn (1990:418), beskryf hoe Van Eeden in 1898 eert mager, droog stuk heidegrond ['n arm, droe stuk heidegrond] buite Bussum in Nederland aangekoop het nadat hy 'n lening van sy moeder ontvang het.
Van sy indrukwekkendste demonstrasies van die rol en plek van hierdie skrywerswoord is 'n Oomblik in die wind, 'n Droe wit seisoen en Houd-den-bek waar hy nie net teen 'n bestel inskryf nie, maar ook die konstituerende waardes wat sosiale onreg en onverskilligheid teenoor mense moontlik maak, ontbloot.
As teenvoeter vir die donkerte oor die land, die dreigende chaos, die woesteny en "droe leegte" (123), is egter die kultuurhandeling van snoei om vorm te gee aan skoonheid--dus ook by implikasie die kreatiewe handeling van vertel, van stories opskryf, van vormgewing deur die woord.
Nie orals kom Augustus met onbeheerste drif en wilde windslae nie, nie oral met sand onder die tande en skaapmis in neus en ore nie, nie oral met suile stof en droe mielieblare nie, maar plek-plek ook sagvoets, sonder fanfare en met 'n periodieke roering van Augustusbriese.
Ten einde die aard van hierdie ontwikkelingsfase te illustreer, word die bladsy in transkripsievorm aangebied, met behoud van die grafiese opset van die manuskrip: 2 (5) {[?ou] (6) mites} sy klein dis ons in murasie v/ mitotogiee leef v/ knoffel, brood, wit wyn en vis op die landerye die droe geselskap van lupiene wat oop[?lende] 3{[begin strikethrough] borsies soos skorsies [end strikethrough]} op die aarde se verplooide vel uit die rook en roes v/d vaaljapie vroeg staan die vissermanne [begin strikethrough] drieurr [end strikethrough] met die morester op, drink swart koffie vat die kassie met handlyne en hoeke en die enkele vis ...