DURF

AcronymDefinition
DURFDiplôme Universitaire de Responsable de Formation (French: University Diploma of Training Manager)
DURFDwelling Unit Revolving Fund (Hawaii)
DURFDeath Unit Record File (Australian Bureau of Statistics)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Sodat dit onmoontlik sal wees dat enigiemand ooit hierna durf se: "Ek het nie geweet nie." (261) (2) Selah, Andre P Brink.
Onbevrees moet begin word met analiserend dink en praat oor 'n god wat stimuleer tot groei en durf en verder uitreik na 'n bestaan wat nog ongekaart is.
Die dialoog tussen literatuur en teologie is alles behalwe 'n luukse wat net enkele kundiges durf navolg--dit is 'n conditio sine qua non vir alle teologiese arbeid.
Nicci beskik heelwat vroeer as haar manlike kollegas oor hierdie inligting, maar sy durf nie die leidrade wat 'n ander lesbiese slagoffer verskaf met hulle deel nie.
Tereg die bekende vraag: "What is this thing 'poetry' that travels so badly?" Omdat poesie nie slegs woorde of metrum is nie, maar inderwaarheid woordmusiek, omdat die intense konsentrasie van metaforiek en diksie in 'n taal met 'n ander grammatikale en klankvorm moeilik weergegee kan word, durf net 'n digter poesie vertaal.
Hy merk ook op dat slegs diegene wat aan die ontvangkant van Koos Prinsloo se wrewel en wraak gestaan het, hul durf uitlaat oor die geveg tussen Kerkorrel en Prinsloo ("Liedjies lewe langer as mense").
Nog kommentaar oor Kosie en leidrade wat die interteks aktiveer, is "hy durf homself 'n predikant noem", "hy is lankal die kluts kwyt" (Winterbach, 2002:150) en hy vertei "oor die kinders wat die ewebeeld van muise was--dieselfde groot oe en dun ledemate" (Winterbach, 2002:106), wat dui op die ondervoede sieklike kinders in die konsentrasiekampe.
Hierdie debat handel oor die moontlikheid dat die oorvertel van verhale uit 'n gewelddadige verlede kan lei tot versoening tussen die betrokke groepe deur die kollektiewe skuld en trauma aan te durf en te verwerk.
Maar dan wen die kommunisme (of ten minste die totalitere staat tog), deurdat hy (durf ek se soos Raka?) eers tot in die hart van sy teenstander dring voordat hy die hek self probeer oopkry." (8)
Hy lewer 'n pleidooi vir 'n waagmoedige filosofiese praktyk wat daarvoor kans sien om die buitensporige en die chaos aan te durf en te begryp.
Die roman eindig met Claudie wat besluit om eerder self die lewe aan te durf as om langer in die destruktiewe web van haar gesin vasgevang te wees.