DUWC

AcronymDefinition
DUWCDerbyshire Unemployed Workers' Centres (UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ond duwcs, mi fydd 2018 yn gorfod bod yn fwy sych, siawns.
Ond duwcs, mae'n bechod taflu'r holl eiriau i'r bin a thua mil ydi hyd colofn Herald...felly dyma chi!
O duwcs, dwi am ei ddeud o'n gyhoeddus - dwi'n hoff iawn o Gavin Henson!
Ond, duwcs, roedden ni ar 'high' neithiwr, y teimlad rhyfedd 'na o fod wedi blino'n rhacs ar l gweithio'ch gyts allan ond yn falch ofnadwy o ganlyniad yr holl waith.
Roedd o chydig yn hen, ond duwcs, iawn i goginio efo fo siawns.
Mi ges i goblyn o hwyl yn gwneud fy ewyllys i: mynd o gwmpas y tye efo pad sgwennu yn nodi pob dodrefnyn, llun ac ornament ac yn meddwl: "Duwcs, mi fysa hon a hon wrth ei bodd efo hwnna, ac mi fysa hwn jest y peth i hwn a hwn.
Roedd y darn gosod: 'Darllen y Map yn iawn' gan Twm Morys yn llawer rhy anodd iddyn nhw, ond roedd 'na opsiwn hunanddewisiad, felly aethon ni am gerdd fach syml gan Gwyneth Glyn yn lle, am blentyn yn disgrifio ei 'Chwaer Fach Newydd.' Mi fuon ni'n ymarfer ac ymarfer, yn y dosbarth ac yng nghartre un o'r dysgwyr, ac yn y cyntedd jest cyn y Steddfod yn y Tabernacl, a duwcs, roedden nhw'n eitha da!
Bu'n rhaid i mi garthu plwg y gawod cyn i'r dwer foddi'r stafell, ond duwcs, dwi wedi hen arfer gneud pethau felly yn nhoiledau'r maes carafannau acw.
Duwcs, dwi wedi mwynhau fy hun yn arw yno yn y gorffennol, felly dyma fwcio tocynnau ar gyfer y nos Fercher a'r nos Wener.
Ond duwcs, doedd o'm yn rhy ddrwg, dim ond mater o benderfynu be fyddai gweddill y tymor yn ei gynnwys, pwy fyddai yn nhim y cwis ( Fi!
Ro'n i'n crafu mhen ynglyen sut i gadw blanced yn fflat dros yr haf, ond duwcs, ei rhoi o dan y matres ynde?