DUZ

AcronymDefinition
DUZDaten Und Zahlen
References in periodicals archive ?
Ilac kavernozal duz kas hucrelerinde NO'in ikinci mesaj'cisi olan cGMP'nin yikimini onleyerek NO sinyalini uzatir.
Endotelyal NO'nun damar duz kas tonus duzenlemesine katkisinin yani sira trombosit agregasyonunun inhibisyonuna bagli olarak guclu anti-aterojenik ozellikleri vardir.
Duz, tipik olmayan hedef benzeri lezyonlar; hedef benzeri lezyona benzeyen, ancak sadece ic ice gecmis 2 farkli alanin bulundugu ve/veya keskin sinirli olmayan oval, yuvarlak lezyonlardir.
Baslangicta normal olan duz grafilerde 4-8 hafta sonra femur basinda osteoporoz izlenmeye baslar ve agri 2-9 ay icinde ken diliginden gecer (1,2).
PAH'da endotel ve duz kas hucrelerinin proliferasyonu, buyume faktorlerinin artmis ekspresyonu (vaskuler endoteliyal buyu me faktoru, fibroblast buyume faktoru) tespit edildiginden antineoplastik ilaclardan olan tirozin kinaz inhibitorlerinin tedavide etkisinin olabilecegi bazi yeni calismalarda gosterilmistir.
Hastalarda bu evrede instabilite hissi vardir, yurume mesafesi azalir, duz olmayan yuzeylerde yuruyememe baslar.
Insulin endotelden nitrik oksit (NO) uretimini arttirarak vas-kuler koruyucu mekanizmalarda rol alirken ayni zamanda Ozellikle buyume faktorlerinin etkilerini guclendirerek ve 'mitogen activated protein kinase' (MAPK) sistemi uzerinden etki gostererek vaskuler duz kas hucrelerinde proliferasyonu ve ekstrasellu-ler matriks uretimini uyarir (8).
Ameliyat sonrasi ilk gun tum hastalara yatarak duz karin grafisi ve suprakostal giris uygulananlara aynca on arka akciger grafisi cekildi.
Hastanin servikal ve lomber omurga hareketleri her yone acik, duz bacak kaldirma testi: 80[degre]/80[degre], Laseque negatif, motor ve duyu muayenesi normal, Faber testi bilateral pozitif, Modifiye Schober 22 cm, duvar-oksiput ve gogus-cene mesafesi 0 cm bulundu.
Cogu sari-beyaz renkte, degisik sekil ve boyutlarda olup duz, kavisli ve kivrimli sekillerde de gorulebilir.