DVAL

AcronymDefinition
DVALDynamic Value
DVALDemonstration and Validation Test
DVALData Visualization and Animation Laboratory
DVALDigital Video Arts, Ltd. (Fort Washington, PA)
DVALDemonstration Validation
DVALData Links Vulnerability Analysis