DViE

AcronymDefinition
DViEDe Vita in Excessum (roleplaying publication)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Diolch yn fawr i Megan Lloyd, Pentraeth am ei hatgofion diddorol o'i hen ewythr, David Owen, y dewin dwr roedd Glyn Thomas wedi cyfeirio ato, a diolch hefyd i Eirlys Dvies, Bodfari am rannu ei hatgofion o bladuro am dros ddeugain mlynedd hefo ni.
Functional disruptions in the internal structure of Romania's towns in Dvies, R.J.
READY TO EXPLODE: TNT, from top, Ffion Wyn Dvies, Linda Wood and Kelly Beech