DWAD


Also found in: Encyclopedia.
AcronymDefinition
DWADDress with a Difference (Canada)
DWADDonations with a Difference (UK)
DWADDream Within a Dream (Britney Spears tour)
DWADDoctor Who Audio Dramas
DWADDivine Word Academy of Dagupan (Dagupan, Philippines)
DWADDistinction Without A Difference
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mi fyddai'n dwad hefo mi yn amyneddgar pan oeddwn i'n cerdded Llwybr Arfordir Mon - fy ngollwng mewn un man a fy nghodi drachefn mewn lle arall.
O, ac un peth arall, bydd y 15 cystadleuydd sydd heb ennill yn aros yn y gystadleuaeth am y rhifynnau nesaf fel ein bod ni ac Al Hughes yn dwad i'w nabod yn dda...
Pan fydda plant yn dwad o gwmpas i glapio am wyau ar fore Llun y Pasg, mi fydda Mam yn rhoi yr wyau dandis iddyn nhw.
Dwi'n amau mod i'n gwybod be ddigwyddodd, sef fod 'na aderyn fel y creyr glas, er enghraifft, wedi dwad heibio a'i lygad o'n fwy na'i fol o, a cheisio llowcio gormod o grifft.
O, ac un peth arall, bydd y 15 cystadleuydd sydd heb ennill yn aros yn y gystadleuaeth am y rhifynnau nesaf fel ein bod ni ac Al Hughes yn dwad i'w nabod yn dda Ac yntau'n gwisfeistr newydd, pwy mae Al Hughes yn ei edmygu yn y maes cwisus?
CEREDIGION WRTH FY NHRAED / AT MY FEET Iestyn Hughes (Gwasg Gomer, PS14.99) Teyrnged gan "y dyn dwad" i Geredigion a geir yn y gyfrol ddwyieithog hon.
MAE'R minc yn un o'r anifeiliaid dwad hynny sy'n achosi llawer iawn o ddifrod yng nghefn gwlad Cymru, ond mae'n rhaid i mi gyfaddef fy mod i wedi fy synnu pan wnes i ddallt y gallai o fod yn achosi anawsterau ar y Migneint.
Oedd cymdogion yn dwad draw i helpu naill a'r llall.
"Yn wyddonol, mae'n ddiddorol ffeindio allan o ble chi wedi dwad, lle mae'ch genynnau chi, be' 'di pendraw eich bodolaeth chi, ond fel arall, yn athronyddol, be' ydw i a pwy ydw i?
I gyrraedd y lle, rydach chi angen troi oddi ar y B5109 (os ydach chi'n dwad o gyfeiriad Biwmares) a dal ymlaen drwy bentref Llangoed nes i chi ddod at arhosfan bws a blwch ffn (jest cyn i chi fynd i fyny allt.) Mae 'na le i chi barcio yn reit hwylus yn y fan yma.
| Bydd y cyfnod ymgynghori yn dwad i ben ar 12 Ebrill 2019.
"Mae pobl hefo doniau perfformio amrywiol iawn o'r safon uchaf yn dwad yma i ddathlu eu traddodiadau nhw trwy gan a dawns - does dim byd i guro hynny."