DWFN

AcronymDefinition
DWFNDistant Water Fishing Nations
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
these four DWFNs also use Funafuti, Lae, Kiritimati, Noro, Suva, and
Resources consist essentially of shellfish and lagoon and reef fish which are readily exploitable for local consumption, demersal or bottom fish which are only now being assessed and exploited, and the pelagic, migratory tuna species (yellowfin and skipjack) that cross the EEZ and are exploited mainly by distant water fishing nations (DWFNs) such as the USA, Japan, and Korea (Kiribati's purse seine joint venture with Japan and its own fishing fleet catch a small proportion of the total).
It goes without saying, of course, that an enlightened coastal state will attempt to acquaint itself with the DWFN view of the world.
Mae'r Sonata ramantus hon yn bianyddol lliwgar ac yn llawn o deimlad dwfn.
| Y pelenllys gronnynog, Roedd o'n gwybod fod y rhain i'w cael mewn ffosydd dwfn ar y gors ond mi sylweddolodd eu bod hefyd i'w cael yn rhai o'r llynnoedd bas ac wrth i'r rhain sychu, roedd y fisglen hardd hon yn dod i'r golwg.
Does gan yr awdurdodau iechyd, sy'n llyncu cymaint o'n harian, ddim syniad sut i drin effeithiau dwfn tlodi ac anobaith fwy nag sydd gan ein llywodraeth sut i adfywio'r cymunedau.
Mae Chris, 58, yn cyfadde' bod ganddo greithiau meddyliol dwfn oherwydd iddo gael ei gam-drin yn rhywiol pan oedd yn ifanc, ac oherwydd y casineb a ddioddefodd oherwydd ei fod yn hoyw.
Rhywbryd yn fy arddegau hwyr, dyddiau olaf yr ysgol Uwchradd mae'n debyg, trodd fy ansicrwydd naturiol a fy nryswch a chymlethtodau arddegau naturiol yn rhywbeth arall dwfn ac angerddol.
Ac yntau'n Undodwr, yn ddigon naturiol, straeon oedd hanesion y Nadolig iddo fo, ond straeon oedd yn cario gwirionedd dwfn. A'r rheiny'n tynnu ar arferion y bobol gynharach a oedd wedi dathlu gwyl goleuni ers miloedd o flynyddoedd.
Diniwed mewn un ystyr, ond dwfn a ffraeth a dysgedig hefyd, ac wrth eu dwyn i gof cawn ddarlun byw iawn o oes a fu, ond sydd eto ddim mor bell yn l hynny chwaith.
'Pnawn da,' meddai'r llais dwfn, pregethwrol bron, 'Philip sydd yma, o Efrog Newydd.' Oedd, roedd yn rhydd ar ddiwrnod olaf ein hymweliad ag America a byddai croeso inni alw.
02 Gwnewch dyllau bychan dwfn yn y cig oen a gwthio'r cymysgedd i'r tyllau, yn ogystal a'i daenu dros arwyneb y cig.