DWLL


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
DWLLDimond West Little League (Anchorage, AK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
The exact deadweight loss from taxing one good is given by DWLl, and the exact deadweight loss from taxing goods 1 and 2 at rate t (as opposed to t* = tl (2+t))is DWL2.1 = 1/2 ([square root of (term)] (1+t)+[square root of (term)]1/1+t-2).
Aeth ei gywreinrwydd yn drech nag ef - aeth i sbecian drwy dwll y clo a chafodd ei daro!
Mae'r bwlch rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin yn dwll du, yn anialwch sydd wedi niweidio'r amgylchedd, gorlethu'r ffyrdd ac achosi anhwylustod mawr i fi'n bersonol, bob tro dw i am wylio'r Elyrch, mynd i'r ysbyty yn Abertawe neu fynd i gyfarfodydd yng Nghaerdydd.
Helpu ei dad allan o dwll mae Kelvin, trwy fenthyg pres iddo ar gyfer trwsio'r car.
Wn i ddim yn iawn be oedd yn mynd drwy feddwl fy mam pan gyrhaeddodd y JCB a chloddio coblyn o dwll mawr yn yr ardd.
Yn y diwedd, ffeindio nad y gwres canolog oedd ar fai ond, yn hytrach, dwll mewn pibell yn rhywle.
Y fantais arall o gyfarfod a sgwrsio gyda Donald oedd trafod y ddau dwll (crater) o ganlyniad i awyren Almaenig yn gollwng bomiau yma yn ystod yr Ail Rhyfel Byd.
'Da chi wedi gwisgo'r siwt goch, wedi eich gwasgu'n dynn gan wregysau ac yn barod i wibio fel bwled dros horwth o dwll chwarel croeso i fyd y wifren wib!
Falle nad yw'n heconomi mewn cyflwr da ar lefel Ewropeaidd, ond yffach mae'n gysur gweld fod ambell le mewn mwy o dwll.
wrth fwynhau fy hun yn ormodol yn trio cymryd lluniau dan dwer yn Tulamben, es i drwy dwll yn adfeilion y 'Liberty', a gadael i mraich fynd yn rhy agos at yr ochr, oedd yn gwrel a thyfiant i gyd - Aw!
Roedd wedi dianc o'i lys i Eglwys Llanrhos i geisio osgoi'r pla, ond yn ol y chwedl aeth ei gywreinrwydd yn drech na fo, ac aeth i sbecian drwy dwll y clo a bu farw!