DWLU

AcronymDefinition
DWLUDirect Waveform Look-Up (table; microwave theory)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Mae mam yn dwlu ar gomedi, ac fy mod yn son amdani yn fy standyp.
"Dw i'n dwlu ar deithio a gweld y byd, a mynd ar wyliau yng Ngogledd Cymru neu ymweld a pherthnasau yno, ond does dim byd i guro bod gartre' yn y Barri.
"Rwy'n dwlu ar y ffaith ei bod hi'n dod o'r tir, mae hi'n ferch leol, ac mae hi'n adnabod ei chymdogion, tirwedd a'i hardal.
"Rwy'n gwybod y byddai nifer helaeth o bobl yn dwlu cael cyfle i siopa am reswm penodol," meddai Angharad, cyn cyfaddef nad yw hi yn eu mysg.
Meddai Llinor ap Gwynedd (Gwyneth) "O'dd y criw ffrindie coleg i gyd yn gwylio hi yn y lolfa - o'n i'n dwlu ar gymeriad Llew."
Er mai yn l yn y saithdegau yr oedd oes aur rygbi Cymru, mae dilynwyr y bl hirgron yn dal o dan yr argraff ein bod yn un o bwerau mawr y byd, ac y bod pawb o bob cornel o'n gwlad wedi dwlu ar y gm.
"Mae e'n dwlu ar hanes Cymru, ac er mwyn dal diddordeb y plant mae e'n lico gwisgo lan fel y cymeriad mae e'n dysgu amdano fe.
Mae pawb yn gyfeillgar a dw i'n dwlu ar edrych ar ol y cwsmeriaid a sicrhau bod popeth yn ei le.
ro'dd y Gwyddelod yn dwlu arno hefyd - cofio clywed Huw Llewelyn Davies yn cyfeirio at ddigwyddiad yn Lansdowne Road.
"Roeddem yn dwlu bod yn Ne a Chanolbarth Cymru hefyd, ond mae'r lleoliad hwn yn denu mwy o bobl o bedair gwlad Ynysoedd Prydain.
Pwy sydd ag obsesiwn gyda bod yn drefnus a phwy sydd yn dwlu ar loris?