DWYT

AcronymDefinition
DWYTDon't Waste Your Time (Kelly Clarkson song)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ond dw i ddim yn ei weld e'n ddyn drwg; fel actor dwyt ti byth yn beirniadu cymeriad rwyt ti'n ei chwarae.
Dwyt ti ddim yn cofio rhyw ddwy flynedd yn 61 - ni'n dau yn galw heibio Tyddyn Gwyn, a mynd i weld y Dyn Ei Hun a Dora ar ryw berwyl?"
"Ond dwi ddim yn ei weld e'n ddyn drwg; fel actor dwyt ti byth yn beirniadu cymeriad rwyt ti'n ei chwarae.
Heb hanes, dwyt ti'm yn gwybod pwy wyt ti nag o le ti'n dod - mae'n rhan o dy hunaniaeth di.
Dwyt ti ddim yn cael y syniad o fod wedi dy gau i mewn, a dw i wrth fy modd yn gweld llongau ar y gorwel ac yn dyfalu lle maen nhw'n mynd neu lle maen nhw wedi bod.
Petawn ni'n dechrau fy ngyrfa rwan dwn i'm os allwn i wneud hynna, ond ti mor ddi-ofn pan ti'n ifainc dwyt?" Mae nifer o'r artistiaid sydd wedi cyrraedd y Rhestr Fer eleni yn ifainc hefyd, gyda rhai ohonynt dal yn astudio yn y brifysgol.
"Tra'r oeddwn i fyny yn yr awyr, mi ddeudodd yr hyfforddwr wrthi 'Mae 'na dri pheth dwyt ti ddim yn ei wneud.
Wrth gwrs bod yna nerfau - mae'n rhaid wrth y rheiny neu dwyt ti ddim yn y right zone."
Yn wyrthiol, er i mi ei phrocio, nid oedd mymryn o atgasedd yn ei hatebion er i mi ofyn cwestiynnau cas fel: 'Dwyt ti ddim yn teimlo colled am na chlywaist dy ffug enw sef Hywel Gwynfryn, yn cael ei alw o'r llwyfan?
Dwyt ti byth yn gwybod sut fath o raglen mae hi am fod achos ti byth yn gwybod be' ' mae'r gynulleidfa am wneud.
Dwyt ti ffaelu help ond gobeithio y bydd y cystadleuwyr yn mynd i'r pen ac yn ennill y jacpot.
``Mae llawer o Wyddelod wedi marw dros y wlad ond dwyt ti ddim yn fodlon chwarae drosti,'' cyhuddai'r llall.