DBOH

(redirected from Darn Bach o Hanes)
AcronymDefinition
DBOHDog Beach of Hollywood (Hollywood, FL)
DBOHDarn Bach o Hanes (Welsh TV Program; UK)
DBOHDiscussion Board of Houston (Texas)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Darn bach o hanes sydd wedi ei anghofio sydd yma ym Mhentre Berw.
Corff Cymru; Darn Bach o Hanes S4C, 7.30pm & 8.25pm Yn y bennod olaf yn y gyfres bresennol o Corff Cymru am 7.30pm, byddwn yn edrych ar y synhwyrau anghyfarwydd.
Er tegwch i S4C rhaid cydnabod fod y rhaglen Darn Bach o Hanes a rhaglenni Ffion Hague yn rhai rhagorol ac yn rhai sydd yn gwneud cyfiawnder ag agweddau o Hanes Cymru ond yn amlwg dydi hyn ddim yn ateb cwyn Dyfed.
Corff Cymru; Darn Bach o Hanes S4C, 7.30pm a 8.25pm Heno yn Corff Cymru byddwn yn edrych ar y synnwyr arogl.
Darn Bach o Hanes (S4C, 9pm) Yr wythnos hon, Dewi Prysor sy''n adrodd hanes llifogydd enfawr darodd Caerdydd ym 1607, Lisa Gwilym sy''n edrych ar gasgliad bathodynnau yn Aberystwyth, a Rhys Mwyn sy''n olrhain taith Charles Darwin trwy Ogledd Cymru ym 1831.
Darn Bach o Hanes, 8.25pm 7.00 Cyw 1.00 Newyddion S4C a'r Tywydd 1.05 Heno 1.30 Dechrau Canu Dechrau Canmol 2.00 Prynhawn Da 2.55 Newyddion S4C a'r Tywydd 3.00 Cyw 4.00 Awr Fawr 5.00 Stwnsh: Henri Helynt 5.10 Stwnsh: Gwboi a Twm Twm 5.25 Stwnsh: Hendre Hurt 5.35 Stwnsh: Pyramid 6.00 Stwnsh: Ffeil 6.05 Stwnsh: Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc The true story of a German girl who helped injured soldiers.
Corff Cymru; Darn Bach o Hanes S4C, 7.30pm a 8.25pm Dwy raglen sy'n dychwelyd i'r sgrin heno gyda chyfresi newydd yn bwrw golwg ar Gymru a'r Cymry mewn ffyrdd gwahanol.
As part of the popular S4C show Darn Bach O Hanes reporter Rhys Mwyn looks at the significance of the famous scientist's visit to Wales in August of 1831 - and takes a closer look at the turbulent relationship between Darwin and Sedgwick.
DARN BACH O HANES S4C, 8.25pm "Cyfeillgarwch, Cariad a Gwirionedd" - dyma arwyddair Urdd Ddyngarol y Gwir Iforiaid, cymdeithas gyfeillgar a sefydlwyd ym 1836, ac oedd dal mewn bodolaeth mor ddiweddar a 1959.
Darn Bach o Hanes (S4C, 9pm) Yr wythnos hon, mae Dewi Prysor yn cael mynediad i dwneli cudd Dinbych-y-Pysgod, Gwennan Schiavone sy''n edrych ar bapurau dadlennol o''r Ail Ryfel Byd, a bydd Rhodri Llwyd Morgan yn adrodd hanes cwymp gwibfeini yng Ngogledd Cymru.
Efallai mai dyma bris datblygiad, ond pob tro mae hyn yn digwydd rydym yn colli darn bach o hanes, rydym yn colli'r nodweddion bach hynny sydd yn gwneud Cymru yn wahanol, y nodweddion diddorol ar y tirwedd sydd yn rhoi naws i'r lle.
DARN BACH O HANES S4C, 8.25pm Yr awdur a'r hanesydd Dewi Prysor sy'n cynnig golwg ffres ar hanes Cymru, trwy ddewis un stori neu bwnc, a'i ymchwilio o sawl cyfeiriad.