DDial

AcronymDefinition
DDialDiversi-Dial (Chat system of the early 1980's through 1990's)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
A nawr bydd gwylwyr S4C hefyd yn cael profi ias y noson o ddial a hiwmor tywyll yng nghwmni'r efeilliaid, a gwaed yn llifo ar loriau'r llyfrgell.
Mae geiriau olaf Elena yn awgrymu bod Eben, ei chofiannydd, ynghlwm a'i marwolaeth, sy'n gyrru'r efeilliaid i ddial arno.
Cyfle i'r hogia' ddial am y Ffeinal Efydd yn Seland Newydd ym mis Hydref, lle collodd y Cymry o 21-18.
PAN dderbyniodd Lisa Marged ran Sioned Mai Trefor yn y gyfres ddrama Parch, cytunodd i bortreadu cymeriad go wahanol, oherwydd dydy Sioned ddim yn berson o gig a gwaed, mae hi'n ysbryd a'i bryd ar ddial ar un o gymeriadau'r gyfres.
Er i Huw wneud ei orau i fod yn rhesymol, mae ei ddicter yn cael y gorau ohono ac mae'n brysio lawr i'r pentref i ddial. Yn y cyfamser, mae sgwrs gynnes a chlos rhwng Dani (uchod) a Mark yn troi'n gusan.
Hanes Erin a geir yma a'i hymdrechion i ddial ar y sawl a ymosododd arni.
Mae hwn nid yn unig yn llesol i gorff a meddwl plant, mae hefyd yn cael gwared o'r syniad o ddial.
Y Scarlets gafodd fuddugoliaeth yn y tywydd oer a garw ym Murrayfield, felly bydd Caeredin yn ysu i ddial ar garfan Nigel Davies.
Mae eu bywydau nhw wedi bod yn annioddefol wrth i Garry luchio ei bwysau; a phob un a rheswm i ddial.
Pobol y Cwm (S4C, 8pm) Gydag amheuon Garry ynglyen e phwy a'i bradychodd i'r heddlu bellach wedi eu hoelio ar Yvonne, aiff ati i ddial arni.
Mae rhywun yn benderfynol o ddial am gam wnaethpwyd yno yng nghyfnod Owain Glyndwr, ac wrth i Cai a Dewi ddarganfod mwy mae'r stori'n troi yn wirioneddol frawychus.
Un pnawn oer ym mis Chwefror, rhaid ein bod wedi mynd yn rhy bell a phenderfynodd Ffrenshan ddial. "Right, I'm putting you all down for CSE," meddai wrthym, a dyna fu.