DD-I

(redirected from Dentin Dysplasia Type I)
AcronymDefinition
DD-IDentin Dysplasia Type I